Radioloogiline uuring Radioloogiliste uuringute loetelu kasutatakse patsiendile teostatud radioloogiliste uuringute ja protseduuride alternatiivkoodi ja nimetuse kajastamiseks elektroonilistel meditsiinidokumentidel (ambulatoorne epikriis, statsionaarne epikriis, vastus saatekirjale)
Kirjeldus: Radioloogiline uuring_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.82

Kaust: /classifications/Radioloogiline uuring
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Radioloogiliste koodide loetelu, on seotud Kehapaikme koodistikuga (1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.80) ja
Radioloogiliste meetoditega (1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.86)
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Eesti Radioloogia Ühingu ning Eesti Nukleaarmeditsiini Seltsi poolt koostatud uus ja täiendatud versioon loendist
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Vastavalt laekunud tagasisidele asendatud klassifikaatoris koodide kuju ABC1 -> ABC001
Staatus: Publitseeritud