Riikide ja territooriumide klassifikaator Riikide ja territooriumide klassifikaator on välja töötatud rahvusvahelise standardi ISO 3166 alusel. Klassifikaatoris on toodud riikide ja territooriumide eestikeelsed nimetused tähestikulises järjestuses. Igale riigile ja territooriumile on omistatud kahe- ja kolmekohalised tähtkoodid ning kolmekohaline numberkood. Selgitustes on esitatud geograafiliselt lahus seisvate alade loend; sinna on lisatud ka maanimede koostisosade nimesid.
Kirjeldus: RTK.htm
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.27

Versioon: 2
Antud klassifikaatori sisu eest vastutab statistikaamet. (http://www.stat.ee).
Antud klassifikaatori uued versioonid on kättesaadavad statistikaameti kodulehelt. Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega pöörduda statistikaameti poole.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/RTK/2
Tase üles
Fail Tüüp Maht
2.csv CSV 18KB
2.xls Microsoft Excel 60KB
2.xml XML 348KB