Riikide ja territooriumide klassifikaator Riikide ja territooriumide klassifikaator on välja töötatud rahvusvahelise standardi ISO 3166 alusel. Klassifikaatoris on toodud riikide ja territooriumide eestikeelsed nimetused tähestikulises järjestuses. Igale riigile ja territooriumile on omistatud kahe- ja kolmekohalised tähtkoodid ning kolmekohaline numberkood. Selgitustes on esitatud geograafiliselt lahus seisvate alade loend; sinna on lisatud ka maanimede koostisosade nimesid.
Kirjeldus: RTK.htm
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.27

Kaust: /classifications/RTK
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
Antud klassifikaatori sisu eest vastutab statistikaamet. (http://www.stat.ee). Antud klassifikaatori uued versioonid on kättesaadavad statistikaameti kodulehelt. Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega pöörduda statistikaameti poole.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Antud klassifikaatori sisu eest vastutab statistikaamet. (http://www.stat.ee).
Antud klassifikaatori uued versioonid on kättesaadavad statistikaameti kodulehelt. Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega pöörduda statistikaameti poole.
Staatus: Publitseeritud