RHK-10 RHK-10 on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon, mille sisu haldaja on Sotsiaalministeerium. Täiendus- ja muudatusettepanekud edastada info@sm.ee.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.13

Versioon: 7
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.13.7
27.03.2020 publitseeritud versioon, milles:
•Muudeti B34.2 nimetust:
Uus nimetus on Täpsustamata koroonaviirusnakkus
Endine nimetus oli Täpsustamata koronaviirusnakkus
•Muudeti B97.2 nimetust:
Uus nimetus on Koroonaviirus mujal klassifitseeritud haiguste tekitajana
Endine nimetus oli Koronaviirus mujal klassifitseeritud haiguste tekitajana
•Lisati uus jaotis U07 nimetusega U07 erakorraline kasutamine
•Lisati uus alamjaotis U07.1 nimetusega COVID-19
•Lisati uus alamjaotis U07.2 nimetusega COVID-19, laboratoorselt kinnitamata
08.04.2020 muudeti 7. versiooni faili U00-U99.xml:
• Täiendati U07.1 nimetust (eesti- ja ingliskeelset), uus eestikeelne nimetus on COVID-19, laboratoorselt kinnitatud
• U07.2-le lisati ingliskeelne nimetus ning väljaarvatavad terminid
16.07.2020 vahetati kaustas välja fail Z00-Z99.xml kuna ekslikult oli 08.04.2020 publitseeritud kausta lisatud Z peatüki
xml, kus ei kajastunud 6. versioonis tehtud parandus.

Muudatus- ja täiendusettepanekud edastada klassifikaatori sisu haldajale, Sotsiaalministeeriumile aadressil info@sm.ee.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/RHK-10/7
Tase üles
Fail Tüüp Maht
COVID19_kodeerimisjuhend_26032020 SoM_F.pdf PDF 766KB
RHK-10 muudatused.pdf PDF 424KB
RHK-10.zip ZIP 1019KB
kaesiraamat.pdf PDF 759KB