RHK-10 RHK-10 on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon, mille sisu haldaja on Sotsiaalministeerium. Täiendus- ja muudatusettepanekud edastada info@sm.ee.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.13

Kaust: /classifications/RHK-10
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
Antud klassifikaatori sisu eest vastutab sotsiaalministeerium. (http://www.sm.ee). Antud klassifikaatori uued versioonid on kättesaadavad sotsiaalministeeriumi kodulehelt. Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega pöörduda sotsiaalministeeriumi poole.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2.0 Versioon 2.0
RHK-10 on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon,
2008.aasta redaktsioon.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
RHK-10 on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon.
Selle klassifikaatori tööleseadmiseks salvestage zip-fail arvutisse, avage see zip-fail ja tõstke seal paiknevad faili oma arvutisse . Klassifikaatori käivitamiseks tuleb avada index.xml-laiendiga fail.
http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/e-tervis/klassifikaatorid/rahvusvaheline-haiguste-ja-nendega-seotud-terviseprobleemide-statistiline-klassifikatsioon-rhk-10icd-10.html
lisatud E66.2 muudatus, ning M taseme koodidel on eemaldatud viies tase.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Muudatuste fail jm asjakohane info üleval :
http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/e-tervis/klassifikaatorid/rahvusvaheline-haiguste-ja-nendega-seotud-terviseprobleemide-statistiline-klassifikatsioon-rhk-10icd-10.html?key=1-3
01. 04. 2011 muudatused:P07.0; P07.01; P07.02; P07.03; P07.1; P07.11; P07.12; P07.13
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
01.06.2011 kehtima hakkavad muudatused,lisatud järgmine kood: Z84.8; on parandatud koodide M21.0 ja M21.1 nimetused.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
01.12.2017 publitseeritud versioon, milles on 25.11.2017 parandatud alamjaotise Z02.7 nimetust. Uus nimetus on „Meditsiinitõendi väljaandmine“. Eelnevalt oli Z02.7 nimetusena kasutusel „Meditsiinitõendi väljaandmine tõendamaks surmapõhjust“, mis on vaid üks neljast võimalikust koodi Z02.7 kasutuskontekstist. Muudatus- ja täiendusettepanekud edastada klassifikaatori sisu haldajale Sotsiaalministeeriumile info@sm.ee.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
27.03.2020 publitseeritud versioon, milles:
•Muudeti B34.2 nimetust:
Uus nimetus on Täpsustamata koroonaviirusnakkus
Endine nimetus oli Täpsustamata koronaviirusnakkus
•Muudeti B97.2 nimetust:
Uus nimetus on Koroonaviirus mujal klassifitseeritud haiguste tekitajana
Endine nimetus oli Koronaviirus mujal klassifitseeritud haiguste tekitajana
•Lisati uus jaotis U07 nimetusega U07 erakorraline kasutamine
•Lisati uus alamjaotis U07.1 nimetusega COVID-19
•Lisati uus alamjaotis U07.2 nimetusega COVID-19, laboratoorselt kinnitamata
08.04.2020 muudeti 7. versiooni faili U00-U99.xml:
• Täiendati U07.1 nimetust (eesti- ja ingliskeelset), uus eestikeelne nimetus on COVID-19, laboratoorselt kinnitatud
• U07.2-le lisati ingliskeelne nimetus ning väljaarvatavad terminid
16.07.2020 vahetati kaustas välja fail Z00-Z99.xml kuna ekslikult oli 08.04.2020 publitseeritud kausta lisatud Z peatüki
xml, kus ei kajastunud 6. versioonis tehtud parandus.

Muudatus- ja täiendusettepanekud edastada klassifikaatori sisu haldajale, Sotsiaalministeeriumile aadressil info@sm.ee.
Staatus: Publitseeritud