RHK-10 RHK-10 on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon, mille sisu haldaja on Sotsiaalministeerium. Täiendus- ja muudatusettepanekud edastada info@sm.ee.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.13

Kaust: /classifications/RHK-10
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.0 Versioon 1.0
Antud klassifikaatori sisu eest vastutab sotsiaalministeerium. (http://www.sm.ee). Antud klassifikaatori uued versioonid on kättesaadavad sotsiaalministeeriumi kodulehelt. Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega pöörduda sotsiaalministeeriumi poole.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2.0 Versioon 2.0
RHK-10 on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon,
2008.aasta redaktsioon.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
RHK-10 on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon.
Selle klassifikaatori tööleseadmiseks salvestage zip-fail arvutisse, avage see zip-fail ja tõstke seal paiknevad faili oma arvutisse . Klassifikaatori käivitamiseks tuleb avada index.xml-laiendiga fail.
http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/e-tervis/klassifikaatorid/rahvusvaheline-haiguste-ja-nendega-seotud-terviseprobleemide-statistiline-klassifikatsioon-rhk-10icd-10.html
lisatud E66.2 muudatus, ning M taseme koodidel on eemaldatud viies tase.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Muudatuste fail jm asjakohane info üleval :
http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/e-tervis/klassifikaatorid/rahvusvaheline-haiguste-ja-nendega-seotud-terviseprobleemide-statistiline-klassifikatsioon-rhk-10icd-10.html?key=1-3
01. 04. 2011 muudatused:P07.0; P07.01; P07.02; P07.03; P07.1; P07.11; P07.12; P07.13
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
01.06.2011 kehtima hakkavad muudatused,lisatud järgmine kood: Z84.8; on parandatud koodide M21.0 ja M21.1 nimetused.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
01.12.2017 publitseeritud versioon, milles on 25.11.2017 parandatud alamjaotise Z02.7 nimetust. Uus nimetus on „Meditsiinitõendi väljaandmine“. Eelnevalt oli Z02.7 nimetusena kasutusel „Meditsiinitõendi väljaandmine tõendamaks surmapõhjust“, mis on vaid üks neljast võimalikust koodi Z02.7 kasutuskontekstist. Muudatus- ja täiendusettepanekud edastada klassifikaatori sisu haldajale Sotsiaalministeeriumile info@sm.ee.
Staatus: Publitseeritud