Proovimaterjali tüüp meditsiinilaborites Meditsiinilaboris analüüsitavate ainete, proovide ja materjalide loetelu. Põhineb SNOMED CT-l.
Kirjeldus: Proovimaterjali tuup meditsiinilaboris_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.244

Kaust: /classifications/Proovimaterjali tüüp meditsiinilaborites
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Laborianalüüsi materjaliks võib olla näiteks: Abs - Abstsessimaterjal; AmnF - Amnionivedelik; Wd - Haavaeritis; UlcF - Haavandi eritis...
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Meditsiinilaboris analüüsitavate ainete, proovide ja materjalide loetelu.
Versioon 2:
Lisatud uued väärtused
- prEPS - Eesnäärme sekreet (eesnäärme massaaži järel)
- BPU - Leukafereesi produkt
Tunnistatud kehtetuks korduva koodiga esinenud väärtus „Fs – Eesnahakaabe“ ning sellega seoses loodud uus väärtus „Fos – Eesnahakaabe“
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Meditsiinilaborites analüüsitavate ainete, proovide ja materjalide loetelu. Täpsem kasutamise selgitus on toodud loendi kirjelduse failis.
Versioonis 3 on lisatud järgmised väärtused:
- FNA - Peennõelbiopsia
- EF - Eksfoliatiivne materjal
- OP - Operatsioonimaterjal

Loend on publitseeritud 18.12.2015.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Meditsiinilaborites analüüsitavate ainete, proovide ja materjalide loetelu. Täpsem kasutamise selgitus on toodud loendi kirjelduse failis.
Versioonis 4 on lisatud järgmised väärtused:
- epiU - Uriin (epistsüstostoomi)
- BHirudin - Hirudiin-veri

Loend on publitseeritud 19.12.2016.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Meditsiinilaborites analüüsitavate ainete, proovide ja materjalide loetelu. Täpsem kasutamise selgitus on toodud loendi kirjelduse failis.
Versioonis 5 on lisatud järgmised väärtused:
* DNA
* Nph - ninaneelukaabe

Uus versioon publitseeritud 15.10.2018
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
Käesolevas versioonis on muudetud:

- Peennõelbiopsia-> Peennõelbiopsia materjal;
- Eksfoliatiivse materjali kood ja lühinimetus: EF-> Ef;
- Operatsioonimaterjail kood ja lühinimetus: OP-> Op

Lisaks on muudetud proovimaterjali tüüpide järjestust- varasema tähestikulise järjekorra asemel on väärtused laborite vaatest olulisuse järjekorras.

Lõppu on lisatud veerg "ühisnäitaja", kuhu on märgitud erinevad vere materjalid. Selle alusel võimaldatakse loogiline analüüsivastuste grupeerimine ja kuvamine (TIS Andmevaaturis).

Versioon on publitseeritud 28.03.19
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
29.04.2020 avaldatud 7.versioon.

Käesolevas versioonis on tehtud järgmised muudatused:
• viidud kodeering üle SNOMED CT-le;
• korrigeeritud 24 proovimaterjali nimetust;
• eemaldatud 11 proovimaterjali;
• lisatud 1 proovimaterjal.

Avaldatud on ka üleminekutabel 6. ja 7. versiooni koodide ja nimetuste vahel.
Staatus: Publitseeritud