Proovimaterjali adekvaatsus e-Labori projekti loend. Kasutatakse proovimaterjali labori nõuetele vastavuse kirjeldamiseks.
Kirjeldus: Proovimaterjali adekvaatsus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.271

Versioon: 3
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.271.3
Proovimaterjali adekvaatsus on proovimaterjali vastavus labori poolt ette antud nõuetele. Proovimaterjali adekvaatsuse loendit kasutatakse nii laboriuuringute kui patoloogia uuringute andmeplokis. Täpsem kasutamise selgitus on toodud loendi kirjelduse failis.

Versioonis 3 on sisse viidud järgmised muudatused:
- lisatud uus võimalik väärtus labori proovimaterjali/-nõu mitteadekvaatsuse valikutesse "B2.17 - muud põhjused"
- muudetud väärtuse "B2.15 - puudub proovimaterjal" nimetust loendi teiste väärtustega ühtlustamise mõttes järgmiseks "B2.15 - proovimaterjal puudub"

Versioon 3 on publitseeritud 6.06.2016.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/Proovimaterjali adekvaatsus/3
Tase üles
Fail Tüüp Maht
3.csv CSV 8KB
3.xls Microsoft Excel 48KB