Personaalse seose liik Digiloo nõusolekute registris ja Digiloo XML sõnumites <PersonalRelationship><code> ja <DataSource><value> elementides vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Kirjeldus: RELTYPE_Personaalse seose liik_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.9

Kaust: /classifications/Personaalse seose liik
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo nõusolekute registris ja Digiloo XML sõnumites <PersonalRelationship><code> ja <DataSource><value> elementides vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
On lisatud lapse bioloogilise isa seos rasedakaardi ütluspõhiste andmete jaoks
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud element: UNK - RR-st saadud tundmatu seose tüübi nimetus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Lisatud elemendid:
CHILD1 - laps (täielik isikuhooldusõigus)
CHILD2 - laps (osaline isikuhooldusõigus)
CHILD3 - laps (piiratud isikuhooldusõigus)
CHILD4 - laps
MOTHER1 - ema (täielik isikuhooldusõigus)
MOTHER2 - ema (osaline isikuhooldusõigus)
MOTHER3 - ema (piiratud isikuhooldusõigus)
MOTHER4 - ema
FATHER1 - isa (täielik isikuhooldusõigus)
FATHER2 - isa (osaline isikuhooldusõigus)
FATHER3 - isa (piiratud isikuhooldusõigus)
FATHER4 - isa
GRD1 - eestkoste alune (täielik isikuhooldusõigus)
GRD2 - eestkoste alune (osaline isikuhooldusõigus)
GRD3 - eestkoste alune (piiratud isikuhooldusõigus)
GRD4 - eestkoste alune
GUARDIAN1 - eestkostja (täielik isikuhooldusõigus)
GUARDIAN2 - eestkostja (osaline isikuhooldusõigus)
GUARDIAN3 - eestkostja (piiratud isikuhooldusõigus)
GUARDIAN4 - eestkostja
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Loendi 5. versioon publitseeritud 05.04.2018

Lisatud elemendid:
• CHILD5 - laps (täisealine)
• MOTHER5 - ema (laps täisealine)
• FATHER5 - isa (laps täisealine)
• BROTHER5 - vend (täisealine)
• STEPBROTHER5 - poolvend (täisealine)
• SISTER5 - õde (täisealine)
• STEPSISTER5 - poolõde (täisealine)
• TRUST4 - usaldusalune (surma andmete vaatamisõiguslik)
• TRUSTEE4 - surma andmete vaatamisõhiguslik usaldusisik
• DEATH_REPRESENTATIVE - esindaja (vaatamisõiguslik peale surma)
• DEATH_REPRESENTATIVE_NULLIFIED - õigused puuduvad peale surma
• DEATH_REPRESENTATIVE_DISCARDED - esindaja (õigustest on loobutud peale surma)
• DEATH_REPRESENTED - esindatav (vaatamisõiguslik peale surma)
• DEATH_REPRESENTED_DISCARDED - esindatav (õigustest on loobutud peale surma)
Staatus: Publitseeritud