Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel DL - epikriisid(statsionaarse haigusloo puhul). Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel.
Kirjeldus: Patsiendi_seisund_haiglast_valjakirjutamisel_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.11

Kaust: /classifications/Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Loendi 3. versioon publitseeritud 05.04.2018

Lisatud elemendid:
• 4 - surnud
Staatus: Publitseeritud