Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena. Põhineb SNOMED CT-l.
Kirjeldus: Patomorfoloogiline loppdiagnoos_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

Versioon: 9
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275.9
29.04.2020 avaldatud loendi 9. versioon.

Vastavalt SNOMED CT uuendustele ning Eesti Patoloogide Seltsi ettepanekutele ja kooskõlastusele on viidud sisse järgmised muudatused:

• Lisatud 133 uut diagnoosi;
• Tunnistatud kehtetuks 49 diagnoosi;
• Korrigeeritud 20 diagnoosi nimetust.

Muudatused on leitavad 28.04.2019 kuupäeva järgi vastavates klassifikaatori veergudes (Kehtivuse_alguse_kpv/ Kehtivuse_lõpu_kpv/ Viimane_muudatus_kpv). Täpsem muudatuse sisu on toodud selgituse veerus.


NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/Patomorfoloogiline lõppdiagnoos/9
Tase üles
Fail Tüüp Maht
9.csv CSV 512KB
9.xls Microsoft Excel 918KB