Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Kirjeldus: Patomorfoloogiline loppdiagnoos_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

Versioon: 8
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275.8
30.09.2019 avaldatud loendi 8. versioon.

Vastavalt SNOMED CT uuendustele ning Eesti Patoloogide Seltsi ettepanekutele ja kooskõlastusele on viidud sisse järgmised muudatused:

• Lisatud 110 uut diagnoosi;
• Tunnistatud kehtetuks 74 diagnoosi;
• Korrigeeritud nimetust ja/või lisatud JSV kood VSR-i tarbeks 124-l diagnoosil

Muudatused on leitavad 30.09.2019 kuupäeva järgi vastavates klassifikaatori veergudes (Kehtivuse_alguse_kpv/ Kehtivuse_lõpu_kpv/ Viimane_muudatus_kpv). Täpsem muudatuse sisu on toodud selgituse veerus.

07.10.2019 on tehtud parandus:
86959002 Angileiomüoom -> Angioleiomüoom

09.10.2019 on tehtud parandus
277161008 Peutz-Jehgersi polüüp -> Peutz-Jeghersi polüüp

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/Patomorfoloogiline lõppdiagnoos/8
Tase üles
Fail Tüüp Maht
8.csv CSV 482KB
8.xls Microsoft Excel 871KB