Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena. Põhineb SNOMED CT-l.
Kirjeldus: Patomorfoloogiline loppdiagnoos_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

Versioon: 10
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275.10
01.12.2020 avaldatud loendi 10. versioon.

Vastavalt SNOMED CT uuendustele ning Eesti Patoloogide Seltsi ettepanekutele ja kooskõlastusele on viidud sisse järgmised muudatused:

• Lisatud 10 uut diagnoosi;
• Tunnistatud kehtetuks 6 diagnoosi;
• Korrigeeritud 11 diagnoosi nimetust.

Muudatused on leitavad 30.11.2020 kuupäeva järgi vastavates klassifikaatori veergudes (Kehtivuse_alguse_kpv/ Kehtivuse_lõpu_kpv/ Viimane_muudatus_kpv). Täpsem muudatuse sisu on toodud selgituse veerus.

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/Patomorfoloogiline lõppdiagnoos/10
Tase üles
Fail Tüüp Maht
10.csv CSV 515KB
10.xls Microsoft Excel 924KB