Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Kirjeldus: Patomorfoloogiline lõppdiagnoos_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

Kaust: /classifications/Patomorfoloogiline lõppdiagnoos
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Oluliselt täiendatud ja parandatud versioon loendist, mis on mõeldud asendama esimest versiooni.
Staatus: Publitseeritud