Patomorfoloogiline lõppdiagnoos Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Kirjeldus: Patomorfoloogiline lõppdiagnoos_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

Kaust: /classifications/Patomorfoloogiline lõppdiagnoos
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Patomorfoloogiliste diagnooside loetelu, mis kinnitatakse patoloogi poolt histoloogilise ja/või tsütoloogilise uuringu tulemusena.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Oluliselt täiendatud ja parandatud versioon loendist, mis on mõeldud asendama esimest versiooni.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
11.09.2017 avaldatud loendi 3. versioon, mis on oluliselt täiendatud Eesti Patoloogide Seltsi ettepanekute alusel.

Mitmed diagnoosid on tunnistatud kehtetuks (lisati Kehtivuse_lõpu_kpv 11.09.2017) järgmistel põhjustel:
* rahvusvahelises SNOMED-i versioonis olid mõisted muudetud inaktiivseks;
* väljal Kood olnud väärtuses oli viga;
* olemasolevale eestikeelsele diagnoosile vastav SNOMED-i mõiste asendati asjakohasemaga ning seoses sellega muutusid väljadel Kood ja Pikk_nimetus olevad väärtused.
Kõikide nende diagnooside asemele, mis tunnistati kehtetuks, kuid on dokumenteerimise seisukohalt olulised, on loendisse lisatud uued daignoosid (märgitud on Kehtivuse_alguse_kpv 11.09.2017).

Mitmete diagnooside puhul on muudetud veerus Nimetus olevat eestikeelset nimetust ning nende puhul on lisatud veergu Viimane_muudatus_kpv 11.09.2017.

Kõikide loendisse tehtud muudatuste puhul on lisatud täpsem informatsioon vastava diagnoosi juures veerus Selgitus. Lisaks on avaldatud loendi kahe viimase versiooni vahelisi muudatusi sisaldav tabel (patomorf_vers2_vs_vers3.xls).

NB! Seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.
Staatus: Publitseeritud