Pöördumise plaanilisus_erakorralisus DL - epikriisid. Patsiendi pöördumine Tervishoiuteenuse osutaja poole plaaniliselt, vältimatult või erakorraliselt.
Kirjeldus: Pöördumise_plaanilisus_erakorralisus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.65

Kaust: /classifications/Pöördumise plaanilisus_erakorralisus
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
DL - epikriisid. Patsiendi pöördumine tervishoiuteenuse osutaja poole plaaniliselt, vältimatult või erakorraliselt.
Koodile 3 "erakorraline" on lisatud pikale nimele täpsustus - erakorraline (kuid mitte vältimatu).
Staatus: Publitseeritud