Otsusetoe rakenduse EBMEDS RHK-10 diagnooside filter Diagnooside filtrit kasutab Andmekoondur. Nimekiri sisaldab RHK-10 diagnoose, mis on defineeritud kui otsusetoe rakenduse EBMEDSi jaoks olulised (permanent) diagnoosid.
Kirjeldus: Otsusetoe_rakenduse_EBMEDS_RHK-10_diagnooside_filter.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.359

Versioon: 1
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.359.1
Nimekiri sisaldab EBMEDSi jaoks olulisi (defineeritud kui permanent) RHK-10 diagnoose. Diagnoosid, mis nimekirjast puuduvad, loetakse ajutiste (temporary) diagnooside alla. Ajutised diagnoosid võetakse EBMEDSis arvesse juhul, kui diagnoosi saamise ajast ei ole möödunud tag-s "default" nimetatud arv nädalaid (26 nädalat). TTO edastab andmed avatud haigusloost ning ei pea diagnoose välja filtreerima.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Otsusetoe rakenduse EBMEDS RHK-10 diagnooside filter/1
Tase üles
Fail Tüüp Maht
dssDiagnoses.xml XML 37KB