Otsusetoe rakenduse EBMEDS RHK-10 diagnooside filter Diagnooside filtrit kasutab Andmekoondur. Nimekiri sisaldab RHK-10 diagnoose, mis on defineeritud kui otsusetoe rakenduse EBMEDSi jaoks olulised (permanent) diagnoosid.
Kirjeldus: Otsusetoe_rakenduse_EBMEDS_RHK-10_diagnooside_filter.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.359

Kaust: /classifications/Otsusetoe rakenduse EBMEDS RHK-10 diagnooside filter
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Nimekiri sisaldab EBMEDSi jaoks olulisi (defineeritud kui permanent) RHK-10 diagnoose. Diagnoosid, mis nimekirjast puuduvad, loetakse ajutiste (temporary) diagnooside alla. Ajutised diagnoosid võetakse EBMEDSis arvesse juhul, kui diagnoosi saamise ajast ei ole möödunud tag-s "default" nimetatud arv nädalaid (26 nädalat). TTO edastab andmed avatud haigusloost ning ei pea diagnoose välja filtreerima.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
29.05.2020 muudeti filtris järgmist:
• eemaldati rasedusega seotud diagnoosid Z32.1, Z33, Z34, Z35
• eemaldati kombineeritud diagnoosid, mida Eestis ei kasutata
Staatus: Publitseeritud