Ohutusmeetme tüüp Kasutatakse õendusepikriisil teenuse käigus kasutatud ohutusmeetme tüübi täpsustamiseks.
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.343

Kaust: /classifications/Ohutusmeetme tüüp
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
16.05.2019 publitseeritud 1. versioon.
Ohutusmeetmete tüübid.
Staatus: Publitseeritud