Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi NAKIS. Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi, mille puhul peab koostama Nakkushaige teatise
Kirjeldus: Nakkushaiguste_nimekiri_RHK-10_jargi_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.117

Versioon: 3
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.117.3
Muudetud järgmiste eritähtedega väärtuste nimetusi, mis viidi kooskõlla ametliku RKH-10 loendiga:
A03.0 - Shigella dysenteriae shigelloos -> Shigella dysenteriae šigelloos
A03.1 - Shigella flexneri shigelloos -> Shigella flexneri šigelloos
A03.2 - Shigella boydii shigelloos -> Shigella boydii šigelloos
A03.3 - Shigella sonnei shigelloos -> Shigella sonnei šigelloos
A03.8 - Muu shigelloos -> Muu šigelloos
A03.9 - Täpsustamata shigelloos -> Täpsustamata šigelloos
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi/3
Tase üles
Fail Tüüp Maht
3.csv CSV 64KB
3.xls Microsoft Excel 112KB