NCSP NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon versioon 1.6
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.9

Kaust: /classifications/NCSP
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1.6 Versioon 1.6
Antud klassifikaatori sisu eest vastutab sotsiaalministeerium. (http://www.sm.ee). Antud klassifikaatori uued versioonid on kättesaadavad sotsiaalministeeriumi kodulehelt. Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega pöörduda sotsiaalministeeriumi poole.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Antud klassifikaatori sisu eest vastutab sotsiaalministeerium. (http://www.sm.ee).
Antud klassifikaatori uued versioonid on kättesaadavad sotsiaalministeeriumi kodulehelt.
Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu
publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega
pöörduda Sotsiaalministeeriumi poole.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Versioon hakkab kehtima alates 01.01.2014.a.
On lisandunud uus kood:
AAL18 Akuutse isheemilise insuldi intravenoosne trombolüüsravi.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
NOMESCO klassifikaatori 2014 versiooni uuenduses 2016 versiooniks (ehk NCSPplus) on täiendatud NOMESCO koodide P peatüki koodide loetelu endovaskulaarsete ja/ või menetlusradioloogiliste protseduuride nimetustega, mis senises versioonis puudusid ja ei olnud täpselt kodeeritavad. Versioon hakkab kehtima alates 01.01.2016. Antud klassifikaatori sisu eest vastutab Sotsiaalministeerium. Palume sisuliste küsimustega
pöörduda Sotsiaalministeeriumi poole.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Versioon 4 korrektsioon lehel "korrektsioon 20.10.2015", milles kirjeldatud vastavused ja veaparandused uute koodide loetelus.
a) 2014 versioonis olemas olnud koodid jäävad vana nimetusega ka 2016 loetellu;
b) Lisanduvate koodide nimistusse on lisatud kaks uut koodi uue endovaskulaarse tegevuse nimetusega.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
01.01.2018 jõustuv NCSP klassifikaatori 6. versioon on viidud vastavusse rahvusvahelise alusklassifikaatoriga NCSP+2018. Uus versioon sisaldab 136 uut koodi.Sobilike ja vajalike koodide valik ning tõlkimine on tehtud Eesti Haigekassa poolt koostöös erialaseltsidega.
27.12.2017 tehti tabelisse järgmised parandused:
* eemaldati dubleeriv KA3AT Neerubiopsia ultraheli kontrolli all
* eemaldati dubleeriv KC3AT Kusepõie nõelbiopsia tsütoloogiaks
* tunnistati kehtetuks PXE00 Alajäseme kehaväline tsirkulatsioon südame-kopsu abivahendi kasutamisega
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
01.01.2020 jõustuv NCSP klassifikaatori 7. versioon, kuhu on lisandunud 28 uut väärtust ning parandatud 26 protseduuri eesti- ja/või ingliskeelset nimetust.

Muudatused on leitavad veergude Kehtivuse_alguse_kpv ja Viimane_muudatus_kpv alusel.

Versioon on publitseeritud 27.12.2019

02.01.2020 parandatud CKE20 eestikeelses nimetuses Pärissooonkesta-> Pärissoonkesta ning tõstetud antud versioonis lisandunud väärtuste eesti- ja ingliskeelsed nimetused vastavalt "Nimetus" ning "Pikk_nimetus" veergudesse (algselt avaldatud versioonis olid vahetuses).
Staatus: Publitseeritud