Mikrobioloogilise uuringu vastus Haigustekitajate ehk mikroobide loend, mida kasutatakse mikrobioloogia ja molekulaardiagnostika uuringute tulemuse kirjeldamisel.
Kirjeldus: Mikrobioloogilise uuringu vastus_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.267

Versioon: 7
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.267.7
Versioonis 7 on tehtud järgmised muudatused:

1. Viidud sisse uuendused seoses mikrobioloogilise uuringu vastuse loendi aluseks oleva rahvusvahelise nomenklatuuri SNOMED CT uue versiooniga;
2. Lisatud MALDI andmebaasi uuendustest tulenenud uued väärtused;
3. Lisatud varasemalt puudu olnud väärtused vastavalt mikrobioloogia töörühma ettepanekutele.

Täpsema ülevaate sisse viidud muudatustest annab muudatuste dokument.

NB! seoses pikkade numbriliste SNOMED CT koodidega võib esineda vigu csv faili avamisel Excel programmis, kuna üle 15-kohalistel koodidel ei kuvata korrektselt viimaseid numbrikohti. Avades csv faili näiteks Notepad-iga kuvatakse koodid korrektselt.

Versioon on publitseeritud 16.03.2020.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/Mikrobioloogilise uuringu vastus/7
Tase üles
Fail Tüüp Maht
7.csv CSV 618KB
7.xls Microsoft Excel 1.1MB
Muudatuste ulevaade_versioonis_7.xls Microsoft Excel 108KB