Isikut tõendav dokument Isiku tuvastamiseks mõeldud dokumentide loetelu.
Kirjeldus: Isikut toendav dokument_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.26

Versioon: 2
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.26.2
Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt välja antud dokument, kuhu on kantud isiku nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/MTK_Isikut tõendav dokument/2
Tase üles
Fail Tüüp Maht
2.csv CSV 1KB
2.xls Microsoft Excel 26KB