Lamatise aste Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab täpsustada tekkinud lamatise astet (EPUAP/NPUAP klassifikatsiooni alusel).
Kirjeldus: Lamatise_aste_selgitusfail.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.340

Kaust: /classifications/Lamatise aste
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
16.05.2019 publitseeritud 1. versioon.
Lamatise astmed.
Staatus: Publitseeritud