Laborianalüüsid Eestis LOINC Ajakohast seisu LOINC koodidest hoiustatakse väljaspool E-tervise SA publitseerimiskeskust, LABOR andmebaasis.

LOINC koodide loetelu on leitav: https://elhr.digilugu.ee/data/algandmedList.html „Algandmed“ all.
Viide ajakohasele loetelule on toodud ka käesoleva klassifikaatori 3. versiooni juures.

Eesti keelde tõlgitud LOINC® (Logical Observation Identifiers Names and Codes)
Juhend on publitseeritud : http://loinc.org/international/estonian
LOINC OID: 2.16.840.1.113883.6.1
Kirjeldus: Laborianaluusid Eestis LOINC_selgitus.xls

Kaust: /classifications/Laborianalüüsid Eestis LOINC
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Eesti meditsiinilaborite analüüsid LOINC koodidega, koostaatud ja kontrollitud ELMÜ poolt e-Labori projekti raames.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
01.07.2014. seisuga ELMÜ poolt täiendatud loend:
on lisatud 230 uut koodi kehtivuse algusega 01.07.2014.a;
39 koodile on lisatud kehtivuse lõpu kuupäev kas 01.07.2014 või 31.12.2014;
73 koodi on muudetud kuupäeva 01.07.2014 seisuga.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Ajakohane LOINC koodide loetelu
Staatus: Publitseeritud