Kukkumist täpsustavad andmed Kasutatakse kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriisil ning võimaldab täpsustada kukkumisega seotud andmeid. Põhineb SNOMED CT-l.
Kirjeldus: Kukkumist_tapsustavad_andmed_selgitusfail.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.337

Kaust: /classifications/Kukkumist täpsustavad andmed
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
16.05.2019 publitseeritud 1. versioon.
Kukkumist täpsustavad andmed.
Staatus: Publitseeritud