Konsultatsiooni vastuse liik Kasutatakse e-konsultatsiooni ja Ƶendusabiteenuse saatekirjadele vastamisel. Asendab kuni 16.05.2019 kehtinud klassifikaatorit E-konsultatsiooni vastuse liik.
Kirjeldus: Konsultatsiooni_vastuse_liik_selgitusfail.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.353

Versioon: 1
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.353.1
16.05.2019 publitseeritud 1. versioon.
Vastuse liigid.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/Konsultatsiooni vastuse liik/1
Tase üles
Fail Tüüp Maht
1.csv CSV 609B
1.xls Microsoft Excel 30KB