Kesksüsteemi adressaadid Digiloo sõnumite päises <sender> või <receiver> elementides
Kirjeldus: DLADDR_Kesksysteemi adressaadid_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.18

Versioon: 6
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.18.6
Loendi 6. versioon publitseeritud 07.05.2018

Lisatud elemendid:
• ST - Surma fakti, põhjuse ja tõendi teenus
• DR_PORTAL - Digiregistratuuri portaali teenused
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Kesksüsteemi adressaadid/6
Tase üles
Fail Tüüp Maht
6.csv CSV 3KB
6.xls Microsoft Excel 26KB