Kesksüsteemi adressaadid Digiloo sõnumite päises <sender> või <receiver> elementides
Kirjeldus: DLADDR_Kesksysteemi adressaadid_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.2.18

Kaust: /classifications/Kesksüsteemi adressaadid
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Digiloo sõnumite päises <sender> või <receiver> elementides
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Lisatud loendisse: RK Rasedakaardi teenused
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud elemendid:
DENT - Hambaravi ja ortodontia teenused;
NAKIS - NAKIS teenused;
SKA - Sotsiaalkindlustusameti teenused;
EMR - Häirekeskuse teenused;
KIT - Kiirabi kesksüsteemi teenused;
TT - Tervisetõendi teenused
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Lisatud element:
IA - Digiahriivi teenused

21.09.2016: lisatud loendisse tagasi versiooni uuendamisega seoses kaduma läinud väärtused:
DL_PORTAL - patsiendiportaali teenused
DR - digiregistratuuri teenused
EMR - häirekeskuse teenused
KIT - kiirabi kesksüsteemi teenused
LB - labori teenused
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Lisatud elemendid:
VS - Vähi sõeluuringute teenused
IMM - Immuniseerimispassi teenused

21.09.2016: lisatud loendisse tagasi versiooni uuendamisega seoses kaduma läinud väärtused:
DL_PORTAL - patsiendiportaali teenused
DR - digiregistratuuri teenused
EMR - häirekeskuse teenused
KIT - kiirabi kesksüsteemi teenused
LB - labori teenused
Staatus: Publitseeritud