Kehapiirkond Klassifikaatorit kasutatakse, et määratleda, missugusele patsiendi kehapiirkonnale teostati radioloogiline uuring või protseduur
Kirjeldus: Kehapiirkond_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.299

Kaust: /classifications/Kehapiirkond
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Võimalikud kehapiirkonna väärtused
Staatus: Publitseeritud