Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122018014
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 8
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.8
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri, kehtiv alates 01.01.2016
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/8
Tase üles
Fail Tüüp Maht
8.csv CSV 2.5MB
8.xls Microsoft Excel 3.7MB