Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 28
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.28
08.01.2021 publitseeritud täiendus 01.01.2021 kehtima hakanud hinnakirjale. Uues versioonis on tehtud järgmised muudatused:
• Lisati uus statistiline kood 9080 kehtivuse algusega 01.01.2021.
• Lõpetati statistiliste koodide 9031, 9032, 9033, 9034, 9081, 9030, 9036, 9118, 9102, 9104, 9105, 9101, 9118, 9104, 9105, 9101, 9118, 9104, 9105 ja 9320 kehtivus kuupäevaga 31.12.2020.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/28
Tase üles
Fail Tüüp Maht
28.csv CSV 3.6MB
28.xls Microsoft Excel 2.6MB