Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 27
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.27
04.01.2021 publitseeritud täiendus 01.01.2021 kehtima hakanud hinnakirjale. Uues versioonis on tehtud üks muudatus:
• Koodidega 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7080, 7081, 7082, 7629, 7630, 7631, 7632 ja 7633 tähistatud tervishoiuteenuste kehtivuse esmaseks alguskuupäevaks märgiti 09.11.2020, viies selle vastavusse kehtiva tervishoiuteenuste loetelu määrusega.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/27
Tase üles
Fail Tüüp Maht
27.csv CSV 3.6MB
27.xls Microsoft Excel 2.6MB