Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 26
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.26
Alates 01.01.2021 rakendunud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri.
Publitseeritud: 29.12.2020

Lisaks 01.01.2021 kehtima hakkavate ridade lisamisele on failis tehtud järgmised muudatused, mis mõjutavad ka varem kehtinud kirjeid:
• Kõikide operatsioonikoodide puhul, mis sisaldavad vähemalt ühte tähte, on veerus „SAP_HKKOOD“ sisalduv teenusekood viidud seniselt 18-kohaliselt formaadilt kuuekohaliseks. Selle tulemusel vastab antud veerus toodud koodi formaat nende teenuste puhul veerus „HKKOOD“ toodud väärtusele ning tervishoiuteenuste loetelus esitatud kujule. Näide: Kui koodi väärtus varasemates versioonides oli „00000000001P2108“, siis väärtus uues versioonis on „1P2108“.
• Veerus „HKLIIK“ on koodide 221R, 222R, 223R, 224R, 225R, 226R, 345R, 242R, 346R, 349R, 253R, 440R, 393R, 348R, 206R, 247R, 252R puhul uues versioonis väärtuseks läbivalt „Bioloogilised ravimid“.
• Veerus „HKLIIK“ on koodide 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9538, 9539, 9540, 9541, 9542, 9999 puhul uues versioonis väärtuseks läbivalt „Eriarstiabi statistiline kood“.
• Statistilise koodi 9405 kehtivus taastati algusega 01.01.2021;
• Lisati uued statistilised koodid 9409, 9410, 9411, 9412 kehtivuse algusega 01.01.2021.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/26
Tase üles
Fail Tüüp Maht
26.csv CSV 3.6MB
26.xls Microsoft Excel 2.6MB