Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 25
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.25
17.09.2020 publitseeritud täiendus 01.09.2020 kehtima hakanud hinnakirjale. Uues versioonis on tehtud üks muudatused:
• Statistilise koodi 9027V kehtivus taastati algusega 01.09.2020;
• Statistiliste koodide 9018W, 9019Z, 9019W, 9021Z, 9024Z, 9027Z, 9041Z, 9042Z, 9043Z, 9044Z, 9045Z, 9046Z kehtivus lõpetati kuupäevaga 31.08.2020;
• Statistiliste koodide 9027K, 9027V väärtuseks veerus „HKLIIK“ märgiti „KOOLITERVISHOID“, vana väärtus „PEREARSTIABI“;
• Statistiliste koodide 9027V, 9015Z, 9017Z, 9018Z, 9037Z nimetused muudeti vastavaks 01.09.2020 kehtima hakanud lepingu lisadega.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/25
Tase üles
Fail Tüüp Maht
25.csv CSV 3.6MB
25.xls Microsoft Excel 2.6MB