Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 24
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.24
02.09.2020 publitseeritud täiendus 01.09.2020 kehtima hakanud hinnakirjale. Uues versioonis on tehtud üks muudatus:
• Statistiliste koodide 9027K, 9013Z, 9014Z, 9012Z ja 9542 hindade väärtus parandati. Uus väärtus „0,00“, vana väärtus „0,01“.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/24
Tase üles
Fail Tüüp Maht
24.csv CSV 3.7MB
24.xls Microsoft Excel 2.6MB