Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 22
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.22
01.04.2020 rakendunud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri.
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/22
Tase üles
Fail Tüüp Maht
22.csv CSV 3.7MB
22.xlsx XLSX 2.6MB