Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 21
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.21
27.01.2020 publitseeritud täiendus 01.01.2020 kehtima hakanud hinnakirjale. Uues versioonis on tehtud kaks muudatust:
• Taastati teenuse 9027 kehtivus ning loodi uus kood 9028, algusega 01.01.2020.
• Parandati DRG hinnad, viies need vastavusse Riigi Teatajas esitatud määrusega.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/21
Tase üles
Fail Tüüp Maht
21.csv CSV 3.1MB
21.xls Microsoft Excel 2.4MB