Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 20
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.20
10.01.2020 publitseeritud täiendus 01.01.2020 kehtima hakanud hinnakirjale. Uues versioonis on tehtud üks muudatus:
• Teenustele koodiga 9035, 9036, 9037 lisati veergu „PA_HM“ tunnus „P“
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/20
Tase üles
Fail Tüüp Maht
20.csv CSV 3.0MB
20.xls Microsoft Excel 2.4MB