Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 19
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.19
01.01.2020 rakendunud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/19
Tase üles
Fail Tüüp Maht
19.csv CSV 3.5MB
19.xls Microsoft Excel 2.4MB