Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122018014
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 18
16.07.2019 publitseeritud täiendus 01.07.2019 kehtima hakanud hinnakirjale. Uues versioonis on tehtud üks muudatus:
• Teenusele koodiga 66303 lisati veergu „PA_HM“ tunnus „P“ (kehtivusega alates 01.07.2019).
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/18
Tase üles
Fail Tüüp Maht
18.csv CSV 3.4MB
18.xls Microsoft Excel 6.7MB