Haigekassa hinnakiri Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122018014
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6

Versioon: 17
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.6.17
01.07.2019 rakendunud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakiri.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav


Kaust: /classifications/Haigekassa hinnakiri/17
Tase üles
Fail Tüüp Maht
17.csv CSV 3.4MB
17.xls Microsoft Excel 2.4MB