Erialad Tervishoiutöötajate erialade/kutsete loetelu
Kirjeldus: Erialad_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.4

Kaust: /classifications/Erialad
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Tervishoiutöötajate (arstide, õdede ja ämmaemandate) erialade loetelu
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Vastavalt Sotsiaalministri määruste muutmisele (Vastu võetud 20.06.2013 nr 23) alates 01.01.2014.a
on kehtestatud järgmised erialad:
E470 allergoloogia-immunoloogia;
E480 kardiokirurgia;
E490 vaskulaarkirurgia;
E510 kohtuarstiteadus.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud tervishoiutöötaja registreeringuta isikute erialad:
S100 Arstiõppe üliõpilane                   
S110 Hambaarstiõppe üliõpilane       
S120 Õeõppe üliõpilane                           
S130 Ämmaemandusõppe üliõpilane
S140 Kiirabitehnik                                        
S150 Erakorralise meditsiini tehnik
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Lisatud 01.03.2016 kehtima hakkavad eriarstiabi erialade lisapädevuste koodid:
E610 füsiaatria ja taastusravi – spordimeditsiin;
E620 laborimeditsiin – kliiniline mikrobioloogia;
E630 oftalmoloogia – silmakirurgia;
E640 sisehaigused – allergoloogia;
E650 sisehaigused – kliiniline farmakoloogia;
E660 sisehaigused – geriaatria;
E670 pediaatria – allergoloogia;
E680 pediaatria – endokrinoloogia;
E690 pediaatria – gastroenteroloogia;
E700 pediaatria – hematoloogia-onkoloogia;
E710 pediaatria – infektsioonhaigused;
E720 pediaatria – kardioloogia;
E730 pediaatria – nefroloogia;
E740 pediaatria – neonatoloogia;
E750 pediaatria – neuroloogia;
E760 pediaatria – reumatoloogia;
E770 psühhiaatria – laste- ja noorukitepsühhiaatria
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Viidud sisse uuendused seoses Sotsiaalministri määruse „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu“ muudatustele, mis on kehtivad alates 01.07.2018:

1) Lisatud uroloogia eriala lisapädevus:
E780 uroloogia – androloogia

2) Muudetud eriala E440 suu-, näo- ja lõualuukirurgia selgitust:
erihambaarsti eriala -> erihambaarsti eriala; eriarsti eriala

Vastavalt määruse muudatusele kuulub suu-, näo- ja lõualuukirurgia eriala alates 01.07.2018 lisaks erihambaarstidele ka eriarstide erialade hulka. Seda loetakse erihambaarsti erialaks, kui erihambaarst on lõpetanud hambaarstiõppe õppekava ja läbinud vastava eriala residentuuri ning eriarsti erialaks loetakse seda, kui eriarst on lõpetanud arstiõppe õppekava ja läbinud vastava eriala residentuuri.
Kuna läbitav residentuur on sama, käsitleb Terviseamet mõlemal juhul eriala koodiga E440.

Lisaks on uues versioonis loobutud hierarhiast.

Käesolev versioon on publitseeritud 15.11.2018
Staatus: Publitseeritud