Erialad Tervishoiutöötajate erialade/kutsete loetelu
Kirjeldus: Erialad_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.4

Kaust: /classifications/Erialad
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Tervishoiutöötajate (arstide, õdede ja ämmaemandate) erialade loetelu
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Vastavalt Sotsiaalministri määruste muutmisele (Vastu võetud 20.06.2013 nr 23) alates 01.01.2014.a
on kehtestatud järgmised erialad:
E470 allergoloogia-immunoloogia;
E480 kardiokirurgia;
E490 vaskulaarkirurgia;
E510 kohtuarstiteadus.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud tervishoiutöötaja registreeringuta isikute erialad:
S100 Arstiõppe üliõpilane                   
S110 Hambaarstiõppe üliõpilane       
S120 Õeõppe üliõpilane                           
S130 Ämmaemandusõppe üliõpilane
S140 Kiirabitehnik                                        
S150 Erakorralise meditsiini tehnik
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Lisatud 01.03.2016 kehtima hakkavad eriarstiabi erialade lisapädevuste koodid:
E610 füsiaatria ja taastusravi – spordimeditsiin;
E620 laborimeditsiin – kliiniline mikrobioloogia;
E630 oftalmoloogia – silmakirurgia;
E640 sisehaigused – allergoloogia;
E650 sisehaigused – kliiniline farmakoloogia;
E660 sisehaigused – geriaatria;
E670 pediaatria – allergoloogia;
E680 pediaatria – endokrinoloogia;
E690 pediaatria – gastroenteroloogia;
E700 pediaatria – hematoloogia-onkoloogia;
E710 pediaatria – infektsioonhaigused;
E720 pediaatria – kardioloogia;
E730 pediaatria – nefroloogia;
E740 pediaatria – neonatoloogia;
E750 pediaatria – neuroloogia;
E760 pediaatria – reumatoloogia;
E770 psühhiaatria – laste- ja noorukitepsühhiaatria
Staatus: Publitseeritud