Dokumendi tüüp Standarditud meditsiinidokumendi number loetelust (näiteks 1 - statsionaarne epikriis, 2 - ambulatoorne epikriis, jne)
Kirjeldus: dokumendi tuup_selgitus.xls
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.3

Kaust: /classifications/Dokumendi tüüp
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Standarditud meditsiinidokumendi number loetelust (näiteks 1 - statsionaarne epikriis, 2 - ambulatoorne epikriis, jne )
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Lisatud järgmised dokumentide tüübid:
29305-0 retsept;
18.1 nõusolek loovutada surmajärgselt kudesid või elundeid siirdamiseks;
18.2 tahteavaldus tervishoiuteenuse osutamiseks keha üleandmine õppetööks;
18.3 nõusolek vere ja verekomponentide ülekandmiseks;
38 nakkushaige teatis;
39 nakkushaige kahtluse teatis;
37 HIV tõve teatis;
36 HIV nakkuse teatis;
40 terviseseisundi kirjeldus;
70 kiirabikaart;
80 tervisetõend;
81 tervisedeklaratsioon;
82 otsus
Lisatud dokumentide rühmad statistikamooduli tarbeks.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Lisatud dokumendi tüübid:
17.1 tegevuste lõikes
17.2 vanusegruppide lõikes
63.1 saatekiri haiglaravile
63.2 saatekiri päeva/kirurgia ravile
63.3 saatekiri eriarsti visiidile
63.4 saatekiri koduõendusele
63.5 saatekiri uuringule
63.6 saatekiri analüüsile
63.7 saatekiri protseduurile/teenusele
63.8 kutse skriiningus osalemiseks
63.9 eriarstidevaheline konsultatsioon (arst-arst)
82.1 otsus mootorsõidukijuhi kasutusalal
82.2 otsus kutselise mootorsõidukijuhi kasutusalal
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
Lisatud dokumendi tüübid:
28 hamba staatuse kaart
34 hambaravikaart
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
5 Versioon 5
Lisatud dokumendi tüübid:
63.8.1 eri sõeluuring rinnanäärmekasvaja avastamiseks
63.8.2 eri sõeluuring emakakaelakasvaja avastamiseks
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
6 Versioon 6
Lisatud dokumentide tüübid:
63.8.3 - eri-sõeluuring soolekasvaja avastamiseks
83 - immuniseerimispass
84 - immuniseerimise teatis

Muudetud järgmiste tüüpide nimetused:
63.3 - "saatekiri eriarsti visiidile" -> "saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule"
63.9 - "eriarstidevaheline konsultatsioon (arst-arst)" -> "saatekiri e-konsultatsioonile"
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
7 Versioon 7
Lisatud elemendid:

85 – TSK kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks
86 – TSK teenistusülesannete täitmise ja tervisekahjustuse tekkimise vahelise meditsiinilise seose tuvastamiseks
87 – TSK teenistusülesannete täitmise tõttu tekkinud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse tuvastamiseks
88 – Nõusolek terviseandmete avamiseks
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
8 Versioon 8
Loendi 8. versioon publitseeritud 05.04.2018

Lisatud elemendid:
• 89 - Surmateatis
• 90 - Surma põhjuse teatis
• 91 - Perinataalsurma põhjuse teatis
• 92 - Surmatõend
• 93 - Seadusliku esindaja volitus
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
9 Versioon 9
Publitseeritud 16.05.2019.
Lisatud elemendid:
* 94 - Kodu- ja iseseisva statsionaarse õenduse epikriis
* 95 - TSK Tervishoiutöötajale
Muutunud elemendid:
* 63.4 - saatekiri koduõendusele -> saatekiri õendusabiteenusele
Kehtetuks tunnistatud elemendid:
* 10 - koduõendusepikriis
* 63.2 - saatekiri päeva/kirurgia ravile
Staatus: Publitseeritud