Ambulatoorsed vastuvõtud Ambulatoorsete vastuvõttude loendit kasutatakse patsiendile ambulatoorse vastuvõtu tellimiseks
Kirjeldus: ambulatoorsed vastuvotud_selgitus.xlsx
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.293

Kaust: /classifications/Ambulatoorsed vastuvõtud
Tase üles
Versiooni nimi Tüüp Kirjeldus
1 Versioon 1
Võimalikud ambulatoorsed vastuvõtud
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
2 Versioon 2
Vastavalt kasutajate ettepanekutele täiendatud versioon, kuhu on sisse viidud järgmised muudatused:

Lisandunud teenused:

• ALP006 kliinilise logopeedi vastuvõtt (eesti keel);
• ALP007 kliinilise logopeedi vastuvõtt (vene keel);
• ALP008 laste kliinilise logopeedi vastuvõtt (riskivastsündinud);
• ALP009 laste kliinilise logopeedi vastuvõtt (eesti keel);
• ALP010 laste kliinilise logopeedi vastuvõtt (vene keel);
• APP014 kliinilise psühholoogi vastuvõtt;
• APP015 laste kliinilise psühholoogi vastuvõtt;
• ASG033 ämmaemanda vastuvõtt (raseduse jälgimine);
• APP013 õe vastuvõtt psühhiaatria erialal (toitumisnõustamine);
• AYK009 õe vastuvõtt kirurgia erialal (bariaatria).

Muudetud teenused:

• APU004 õe vastuvõtt pulmonoloogia erialal (suitsetamisest loobumine) -> APU004 õe vastuvõtt pulmonoloogia erialal (tubakast loobumine);
• ASG013 günekoloogi vastuvõtt (abort) -> ASG013 günekoloogi vastuvõtt (raseduse katkestamine);
• ANF004 õe vastuvõtt nefroloogia erialal (toitumisõpetus) -> ANF004 õe vastuvõtt nefroloogia erialal (toitumisnõustamine);
• AON013 õe vastuvõtt onkoloogia erialal (toitumisõpetus) -> AON013 õe vastuvõtt onkoloogia erialal (toitumisnõustamine);
• APE006 õe vastuvõtt pediaatria erialal (toitumisõpetus) -> APE006 õe vastuvõtt pediaatria erialal (toitumisnõustamine);
• ASG027 õe vastuvõtt günekoloogia erialal (toitumisõpetus) -> ASG027 õe vastuvõtt günekoloogia erialal (toitumisnõustamine);
• ASI008 õe vastuvõtt sisehaiguste erialal (toitumisõpetus) -> ASI008 õe vastuvõtt sisehaiguste erialal (toitumisnõustamine);
• AEK007 õe vastuvõtt endokrinoloogia erialal (toitumisõpetus) -> AEK007 õe vastuvõtt endokrinoloogia erialal (toitumisnõustamine);

Eemaldatud (kehtetuks tunnistatud) teenused:

• AKA006 kardioloogi vastuvõtt (tromboos);
• AKA010 õe vastuvõtt kardioloogia erialal (tromboos).
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
3 Versioon 3
Sotsiaalministeeriumi ettepanekul täiendatud loendit teenusega:

• AEM001 info saatmine erakorralise meditsiini osakonnale

Antud teenus tuleks valida saatekirjale juhul, kui patsiendile antakse soovitus pöörduda EMO-sse ning digisaatekirjaga soovitakse anda kaasa olulist infot patsiendi seisundi kohta.
Tegemist on ajutise lahendusega kuni luuakse eraldi digitaalne lahendus patsiendi käsitluseks EMO-s.
Staatus: Aegunud/ebasoovitatav
4 Versioon 4
16.03.2018 avaldatud loendi 4. versioon.
• Kehtetuks tunnistati järgmised teenused:
APP004 psühholoogi vastuvõtt
APP005 laste psühholoogi vastuvõtt
APP006 psühhoterapeudi vastuvõtt
APP007 õe vastuvõtt psühhiaatria erialal
APP008 õe vastuvõtt psühhiaatria eriala (sõltuvushäired)
APP010 psühholoogi vastuvõtt (raseduskriis)
APP012 õe vastuvõtt psühhiaatria erialal (lapsed)
APP013 õe vastuvõtt psühhiaatria erialal (toitumisnõustamine)
• Järgmiste teenuste osas muudeti nimetust või sulgudes olevat täpsustust:
APP015 laste kliinilise psühholoogi vastuvõtt -> laste ja noorukite kliinilise psühholoogi vastuvõtt
APU009 kopsuarsti vastuvõtt (suitsetamisest loobumine -> tubakast loobumine)
AVK002 veresoontekirurgi vastuvõtt (suured veresooned -> arteriaalne patoloogia, veresoonte taastamine)
• Lisati uued teenused:
APP016 psühhiaatri vastuvõtt (unehäired)
APP017 laste ja noorukite vaimse tervise õe vastuvõtt
APP018 vaimse tervise õe vastuvõtt (söömishäired)
APP019 vaimse tervise õe vastuvõtt (sõltuvushäired)
APP020 vaimse tervise õe vastuvõtt (unehäired)
APP021 vaimse tervise õe vastuvõtt (toitumisnõustamine)
APP022 vaimse tervise õe vastuvõtt (kliiniline toitmine)
ASI011 õe vastuvõtt sisehaiguste erialal (kliiniline toitmine)
ASI012 sisehaiguste arsti vastuvõtt (kliiniline toitmine)
AYK010 õe vastuvõtt kirurgia erialal (kliiniline toitmine)
AON016 õe vastuvõtt onkoloogia erialal (kliiniline toitmine)
ATF011 taastusarsti vastuvõtt (lümfiteraapia)
• Järgmiste teenuste puhul lisati täiendavad seosed valdkondadega:
ASG017 ämmaemanda vastuvõtt (imetamisnõustamine) - seos valdkonnaga pediaatria
APE005 õe vastuvõtt pediaatria erialal (diabeet) - seos valdkonnaga endokrinoloogia
AYK004 üldkirurgi vastuvõtt (veenilaiendid) - seos valdkonnaga vaskulaarkirurgia

Uute, lisandunud teenuste osas on töörühma poolt kokku lepitud selgitused järgmised:
• Täpsustusega „kliiniline toitmine“ märgitud teenuseid osutatakse patsiendile, kes vajab suukaudseid lahuseid, enteraalselt ja/või parenteraalselt toitmist.
• Teenust „Taastusraviarsti vastuvõtt (lümfiteraapia)“ osutatakse ambulatoorselt (perearstide jt arstide poolt) suunatud patsientidele enne lümfiteraapia teenust ning selle käigus koostatakse patsiendile raviplaan.
Staatus: Publitseeritud