Ametite Klassifikaator Klassifikaatori kaks põhimõistet on: sooritatava tegevuse laad/iseloom ehk TÖÖ ning vajalik väljaõpe ja tööoskus ehk KVALIFIKATSIOON ehk ametioskus.
Antud klassifikaatori haldajaks on Statistikaamet ning klassifikaatori kõige ajakohasem versioon on kättesaadav Statistikaameti kodulehelt.
Kirjeldus: AK2008ap_selgitus.pdf
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.1

Versioon: 3
OID: 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.3.1.3
Publitseerimiskeskuses publitseeritud versioon kajastab klassifikaatori seisu publitseerimise hetkel. Antud klassifikaatoriga seoses palume sisuliste küsimustega pöörduda Statistikaameti poole.
Avaldatud 26.09.2019.
Ametite klassifikaator (AK) on Eesti riigisisene klassifikaator mis põhineb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) hallataval klassifikaatoril ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations). Ametite klassifikaatorit kasutatakse selleks, et esitada, võrrelda ja vahetada statistilisi ja administratiivandmeid nii riigi sees, Euroopa Liidus kui ka laiemal rahvusvahelisel tasemel.
Ametite klassifikaatoris on ametid liigitatud selgelt määratletud rühmadesse vastavalt töö sisule, tööga seotud ülesannetele ning kvalifikatsioonile, mida töö eeldab. Klassifikaator on viietasemelise hierarhiaga, esimene kuni neljas tase järgivad täpselt rahvusvahelist alusklassifikaatorit. Viies tase sisaldab ametinimetusi, see on loodud vastavalt Eesti riigisisestele vajadustele ja täieneb pidevalt.
Struktuur:
1. tase: 10 pearühma, ühekohaline numberkood
2. tase: all-pearühmad, kahekohaline numberkood
3. tase: 130 allrühma, kolmekohaline numberkood
4. tase: 436 ametirühma, neljakohaline numberkood
5. tase: aegpidevalt täienev ametinimetuste loend
Staatus: Publitseeritud


Kaust: /classifications/AK/3
Tase üles
Fail Tüüp Maht
AK2008ap.dtd DTD 5KB
AK2008ap.xml XML 7KB
AK2008ap_2019_08_13.xlsx XLSX 1.1MB