Klassifikaatorid

Publitseerimiskeskus on tsentraalne meditsiiniklassifikaatorite ja -standardite avaldamise keskkond, mida haldab Eesti E-tervise Sihtasutus. Keskuses publitseeritakse Tervise infosüsteemis kasutusele võetavad standardid, klassifikaatorid ning loendid. Lisaks leiab siit Tervise infosüsteemi liidestumis- ja kasutusjuhendid.

Keskuse tehniliseks kontaktiks on Kalle Olumets, kalle[ät]etervis.ee, sisuline kontakt Kerli Tarkin, standardimine[ät]e-tervis.ee.

Mugavamalt uutest publikatsioonidest teada saamiseks on kasutusel ka RSS infovoog, mida võib tellida vastavat tuge omavate programmide abil.

Publitseerimiskeskuse kasutajajuhend on kättesaadav aadressil http://pub.e-tervis.ee/manuals/publitseerimiskeskuse_juhend

Keskuse valitud sektsioonis on välja toodud publitseeritud klassifikaatorite ja loendite versioonid. Klassifikaatori alla laadimiseks klikkige klassifikaatori nimele tulbas "Kaust", valige avanenud lehel soovitav versioon ning klikkige tulbas "Versiooni nimi" versioonile. Selle tulemusena kuvatakse Teile valitud klassifikaatori versiooniga publitseeritud dokumendid.


Kaust: /classifications
Tase üles
Kaust Tüüp Kirjeldus
AIDS indikaatorhaigused Klassifikaator AIDS indikaatorhaigused
NAKIS. AIDS indikaatorhaigused - Terviseameti poolt määratud AIDS-iga kaasnevad haiguste loetelu.
Mõisted on kasutusel AIDS teatisel,omab tähendust abimaterjalina.
AK Klassifikaator Ametite Klassifikaator
Klassifikaatori kaks põhimõistet on: sooritatava tegevuse laad/iseloom ehk TÖÖ ning vajalik väljaõpe ja tööoskus ehk KVALIFIKATSIOON ehk ametioskus.
ATC Klassifikaator ATC
ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) klassifikatsioonisüsteem, mis töötati välja Norras 1970. aastate alguses, jaotab toimeained erinevatesse rühmadesse vastavalt elundile või elundsüsteemile, millesse nad toimivad, ning nende farmakoloogilistele ja keemilistele omadustele.
Alalõua liigese anatoomia Klassifikaator Alalõua liigese anatoomia
Ortodontia kaart, uuringu teatis
Anamneesi vanusegrupp Klassifikaator Anamneesi vanusegrupp
Vanuse grupid,kui vanusegrupp on määratud, siis läheb anamnees lapse tervishoiukaardile vastavasse vanusegruppi
Andmekogu vastutav töötleja Klassifikaator Andmekogu vastutav töötleja
Andmekogudest pärit Patsiendi üldandmete korral on vastutajaks asutuseks haldaja ehk volitatud töötleja.
Anesteesia liigid Klassifikaator Anesteesia liigid
DL - epikriisid. Anesteesia liigid.
Anesteesia riskid Klassifikaator Anesteesia riskid
DL - epikriisid. Anesteesia riskid. Riskid kvalifitseeritakse ASA klasiifikaatori järgi.
Antibiootikumtundlikkuse uuringu vastus Klassifikaator Antibiootikumtundlikkuse uuringu vastus
e-Labori projekti loend
Apgari komponendid Klassifikaator Apgari komponendid
DL - sünniepikriis. APGAR - vastsündinu seisundi hindamisskaala komponendid.
Arengu hindamine Klassifikaator Arengu hindamine
Tervise kontrollikaardi arengu hindamise teatis - 0 kuni 5 aastase lapse oskuste nimekiri,
mis on koostatud "Lapse uurimise põhitõed" raamatu põhjal, autorid - Eha Kallas, Oivi Uibo,Tiina Talvik.
Arengu hindamise vanusegrupp Klassifikaator Arengu hindamise vanusegrupp
Tervise kontrollkaardi arengu hindamise teatis - vanuse grupid,kui vanusegrupp on määratud, siis läheb arengu hindamine apse tervishoiukaardile vastavasse vanusegruppi
Arsti otsus Klassifikaator Arsti otsus
eTõendi projekti loend, käsitleb arsti otsust Tervisetõendil. Võimalikud otsused on:
1 - jah; 2 - jah tingmustega; 3 - ei.
Artikulatsiooniharjumused e verbaalne kõne Klassifikaator Artikulatsiooniharjumused
Tervise kontrollikaart arengu hindamise teatis - lapse artikulatsiooniharjumused e verbaalse kõne hinnangud
CPI määramise segment Klassifikaator CPI määramise segment
CPI - Indeks parodontaalse ravivajaduse hindamiseks
Hinnatakse kolme näitajat: veritsust , hambakivi ja igemetasku seisundit. Kasutatakse mõõtkavaga nuppsondi.
Hambad suus jaotatakse järgmistesse sektoritesse:
18-14,13-23, 24-28, 38-34, 33-43, 44-48
Hinnangut ühele piirkonnale saab anda ainult sel juhul kui selles sektoris on alles 2 hammast ja mis ei kuulu eemaldamisele. 20 aastastel ja vanematel hinnatakse järgmiseid hambaid:
17 16 11 26 27
47 46 31 36 37
Diagnoosi kinnituse meetod Klassifikaator Diagnoosi kinnituse meetod
NAKIS. Diagnoosi kinnituse meetodid on: CLINIC- kliiniline; EPID- epidemioloogiline; MICRO - mikrobioloogiline; SERO- seroloogiline
Diagnoosi liik Klassifikaator Diagnoosi liik
DL meditsiinidokumentides võimalikud diagnoosi liigid (allergia diagnoos, immuniseerimise kõrvalnähu diagnoos,
põhihaiguse diagnoos, kaasuv diagnoos, põhihaiguse tüsistuse diagnoos, jne).
Diagnoosi statistiline liik Klassifikaator Diagnoosi statistiline liik
DL - epikriisid. Diagnoosi statistiline liik.
( + esmashaigestumine),( - korduvhaigestumine),( 0 esialgne diagnoos)
Dokumendi tüüp Klassifikaator Dokumendi tüüp
Standarditud meditsiinidokumendi number loetelust (näiteks 1 - statsionaarne epikriis, 2 - ambulatoorne epikriis, jne )
Dokumendi tüüp (DL väline) Klassifikaator Dokumendi tüüp (DL väline)
CDA dokumendis (POCD_MT000040 elemendis< externalDocument>.<code>)
E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi statistilised aruanded Klassifikaator E-kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi statistilised aruanded
Kiirabikaardi IS väljatöötatud statistilise aruannete pakett,
aruannete genereerimine on kirjeldatud juhendis
EHAK Klassifikaator Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator
Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) on ettenähtud kasutamiseks territoriaalse paiknevuse tähistamiseks.
EHK 2008a. hinnakirja meditsiiniseadmed Klassifikaator EHK 2008a. hinnakirja meditsiiniseadmed
DL meditsiinidokumentides kajastavate operatsiooniaegsete lisavahendite nimekiri,
koostatud Eesti Haigekassa 2008.a. hinnakirja alusel.
ER_EHK poolt hüvitatavad meditsiiniseadmed Klassifikaator ER_EHK poolt hüvitatavad meditsiiniseadmed
ER - EHK meditsiiniseadmete loetellu kantud instrument või muu toode, mis on vajalik haiguse raviks ja hüvitatakse patsiendile lubatud koguse ulatuses arsti poolt koostatud meditsiiniseadme kaardi alusel.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete hüvitamise tingimused Klassifikaator ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete hüvitamise tingimused
ER - Kood osutab hüvitamise tingimusele, mille alusel meditsiiniseadet lubatud limiidi ulatuses ja teatud perioodi jooksul hüvitatakse.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete meditsiiniseadme kaardi lubatud koguse tüübid Klassifikaator ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete meditsiiniseadme kaardi lubatud koguse tüübid
ER - Tunnus, mis tuleneb arsti poolt valitud meditsiiniseadme hüvitamise tingimusest ning määrab perioodi, millal on võimalik lubatud kogust realiseerida.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete piirhinnad Klassifikaator ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete piirhinnad
ER - Kood osutab meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme pakendi piirhinnale, mis on kehtestatud hinnakokkuleppe alusel.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete rühma koodid Klassifikaator ER_EHK poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete rühma koodid
ER - Kood osutab meditsiiniseadmete rühmale, mis ühendab sama toime ja sihtotstarbega meditsiiniseadmeid.

Alates 25.04.2012.a. klassifikaator on tühistatud ja edaspidi on kõikidele soovijatele sünkroniseeritavad Koodikeskuse registrist.
Publitseerimiskeskuses loetelud uuendamisele ei tule.
ER_Kindlustust tõendava dokumendi liik Klassifikaator ER_Kindlustust tõendava dokumendi liik
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Koondarve tüüp Klassifikaator ER_Koondarve tüüp
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon apteegi poolt haigekassale esitatava koondarve menetlemisel
ER_Retsepti liik Klassifikaator ER_Retsepti liik
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Retsepti liik koondarves Klassifikaator ER_Retsepti liik koondarves
ER - Apteek määratleb koondarve koostamisel ära, millist retsepti liiki ta soovib haigekassale hüvitamiseks esitataval koondarvel näidata, kas paberkandjal või digitaalselt välja kirjutatuid.
ER_Retsepti staatused Klassifikaator ER_Retsepti staatused
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Soodustuse määr Klassifikaator ER_Soodustuse määr
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Veateated Klassifikaator ER_Veateated
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Veatüübid Klassifikaator ER_Veatüübid
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon ehk digitaalse retsepti koostamine ja realiseerimine.
ER_Volituse liik Klassifikaator ER_Volituse liik
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Ühikud Klassifikaator ER_Ühikud
ER - Meditsiiniline dokumentatsioon digitaalse retsepti koostamisel/realiseerimisel/digitaliseerimisel.
ER_Ühikud annustamine Klassifikaator ER_Ühikud_annustamine
Loendi loomise aluseks on Sotsiaalministeeriumi määrus nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused, Vabariigi Valitsuse määrus "Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse põhimäärus" ja analüüsidokument "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil" ver 7.1. Loend on kirjeldatud ka dokumendis "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil. Retseptikeskuse teenused ja liidestumise juhend", mis on kättesaadav RIA SVN-keskkonnas.
ER_Ühikud mahu- ja massiühikud Klassifikaator ER_Ühikud_mahu-_ja_massiühikud
Loendi loomise aluseks on Sotsiaalministeeriumi määrus nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused, Vabariigi Valitsuse määrus "Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse põhimäärus" ja analüüsidokument "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil" ver 7.1. Loend on kirjeldatud ka dokumendis "Digiretsepti realiseerimine SAP platvormil. Retseptikeskuse teenused ja liidestumise juhend", mis on kättesaadav RIA SVN-keskkonnas.
Elukoha liik Klassifikaator Elukoha liik
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on toodud võimalikud elukoha liigid.
Elustamise käigus ettevõetud elupäästvad protseduurid Klassifikaator Elustamise käigus ettevõetud elupäästvad protseduurid
Loetletud elustamise käigus ettevõetud elupäästvad protseduurid.
Emakakaela asukoht Klassifikaator Emakakaela asukoht
Rasedakaart - emakakaela asukoha määramine (sakraalselt, mediosakraalselt, tsentraalselt, muu)
Emakakaela konsistents Klassifikaator Emakakaela konsistents
Rasedakaart - emakakaela konsistentsi hinnangud : 1 - pehme; 2 - tihke.
Emalt nakkuse saanu ema oletatav nakatumise viis Klassifikaator Emalt nakkuse saanu ema oletatav nakatumise viis
NAKIS. Emalt nakkuse saanu ema oletatav nakatumise viisid viisid on: seksuaalsel teel; vere/verekomponentide/plasma ülekanne; ühise süstimisvarustuse/süsteaine kasutus; muu - vajab täpsustamist.
Erialad Klassifikaator Erialad
Tervishoiutöötajate erialade/kutsete loetelu
Fetuse liigutuste hinnang Klassifikaator Fetuse liigutuste hinnang
Rasedakaardi standardis on kirjaldatud fetuse(loote) liigutuste hiinangud: 0 - ei liiguta; 1 - liigutab vähe; 2 - liigutab normalselt
Furkatsiooni defekt Klassifikaator Furkatsiooni defekt
hamba juurte furkatsiooni defekti olemasolul määratakse vastav aste, I aste - kui defekti sügavus on > 1mm ja < 3mm; II aste - kui defekti sügavus on vähemalt 3 mm
Genitaalid Klassifikaator Genitaalid
DL - lapse arengulugu. Tanneri skaala - poiste areng - genitaalid.
Gingiviit Klassifikaator Gingiviit
Gingiviit ehk igemepõletik kujuneb välja ebasoodsate lokaalsete ja üldiste faktorite toimel, kusjuures on säilunud igeme terviklik kinnitus hamba pinnale. Tüüpilised nähud on igemete valulikkus, punetus ja turse, harvem igemete vohamine ja haavandid.
Günekotsütoloogilise uuringu tulemus Klassifikaator Günekotsütoloogilise uuringu tulemus
e-Labori projekti loend. Günekotsütoloogilise uuringu tulemuste kirjelduste loetelu.
HIV nakkuse peamine oletatav levikutee Klassifikaator HIV nakkuse peamine oletatav levikutee
NAKIS. Võimalikud HIV levikuteed on: heteroseksuaalne; homoseksuaalne; parenteraalne; perinataalne; teadmata.
HIV nakkuse profülaktilise testimise põhjus Klassifikaator HIV nakkuse profülaktilise testimise põhjus
NAKIS: HIV nakkuse profülaktilise testimise põhjused on järgmised: turism, töö, kaitsevägi, muu.
Muu põhjuse puhul on vajalik vabatekstiline põhjuse täpsustus.
Haigekassa hinnakiri Klassifikaator Haigekassa hinnakiri
2008 aasta Eesti Haigekassa hinnakiri.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13154310
Haigekassa piirkond Klassifikaator Haigekassa piirkond
Eesti haigekassa poolt kehtestatud piirkonnad, kus on 01 - Harjumaa, 05 - Pärnumaa, 06 - Tartumaa, 09 - Virumaa.
Haiglast lahkumine Klassifikaator Haiglast lahkumine
DL - statsionaarne epikriis.
Haigused, millega kaasneb absoluutne mittevastavus B-tõendi tervisenõuetele Klassifikaator Haigused, millega kaasneb absoluutne mittevastavus B-tõendi tervisenõuetele
Haiguste loend, mis põhjustavad absoluutse mittevastavuse otsuse B-tervisetõendis kehtestatud terviseseisundi nõuetele RHK-10 järgi.
Haigused, millega kaasneb absoluutne mittevastavus C-tõendi tervisenõuetele Klassifikaator Haigused, millega kaasneb absoluutne mittevastavus C-tõendi tervisenõuetele
Haiguste loend, mis põhjustavad absoluutse mittevastavuse otsuse C-tervisetõendis kehtestatud terviseseisundi nõuetele RHK-10 järgi.
Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus A-tõendi tervisenõuetele Klassifikaator Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus A-tõendi tervisenõuetele
Haiguste loend, mis põhjustavad suhtelise mittevastavuse otsuse A-tervisetõendis kehtestatud terviseseisundi nõuetele RHK-10 järgi.
Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus B-tõendi tervisenõuetele Klassifikaator Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus B-tõendi tervisenõuetele
Haiguste loend, mis põhjustavad suhtelise mittevastavuse otsuse B-tervisetõendis kehtestatud terviseseisundi nõuetele RHK-10 järgi.
Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus C-tõendi tervisenõuetele Klassifikaator Haigused, millega kaasneb suhteline mittevastavus C-tõendi tervisenõuetele
Haiguste loend, mis põhjustavad suhtelise mittevastavuse otsuse C-tervisetõendis kehtestatud terviseseisundi nõuetele RHK-10 järgi.
Haigusjuhu tüüp Klassifikaator Haigusjuhu tüüp
Haigusjuhu tüüp - statsionaarne, ambulatoorne, päevaravi jne.
Haigustekitaja Klassifikaator Haigustekitaja
NAKIS. Haigustekitajate loetelu, mida kasutatakse NAKIS-e registriteatiste edastamisel.
Hamba kulumisaste Klassifikaator Hamba kulumisaste
Hamba kulumisaste, hambaemaili pindmise kahjustuse puhul.Valitakse vaatlusel mõõdetud hamba kulumisaste määr.
Hamba liikumisaste Klassifikaator Hamba liikumisaste
Valitakse vaatlusel hinnatud liikuva hamba liikumisastet: 1L - hamba liikuvus horisontaalsuunas on vähem kui 1 mm; 2L - hamba liikuvus horisontaalsuunas on umbes 1 mm; 3L - hamba horisontaalne liikuvus üle 1 mm, millele lisandub liikumine vertikaalsuunas.
Hambakatt Klassifikaator Hambakatt
Hambakatt on hammastele pidevalt kogunev kleepuv valge kiht. Sülje, toidu ja bakterite koosmõjul tekivad hammastele ja hammaste ning igemete piirile ladestused. Hambakatu kogunemine hammastele jättab hammastele plekid.
Hambakivi Klassifikaator Hambakivi
Hambakivi on mineraliseerunud(kivistunud) hambakatt.
Hambapinnad Klassifikaator Hambapinnad
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo -hambakaart ja ortodontia kaart
Hambavalem Klassifikaator Hambavalem
kasutusel on jäävhammaste (11-18; 21-28; 31-38; 41-48), piimahammaste (51-55; 61-65; 71-75; 81-85) tähistused, võimalike lisahammaste (L11-L18; L21-L28; L31-L38; L41-L48; L51-L55; L61-L65; L71-L75; L81-L85) tähistused.
Haridus Klassifikaator Haridus
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on toodud seadusega sätestatud võimalikud haridusstandardid isikutele, kes on sündinud enne 1996.a.
Helid alalõualuu liigeses Klassifikaator Helid alalõualuu liigeses
helid, mis tekkivad alalõualuu liigeses on järgmised: krudin - 1; naksumine - 2; prõksumine - 3; ei ole helisid - 4.
Hepatiitide levikutee Klassifikaator Hepatiitide levikutee
NAKIS. võimalikud hepatiitide levikuteed on: alimentaarne; intravenoosne narkootikumide kasutamine; meditsiinilised manipulatsioonid; perinataalne nakatumine; seos veepuhanguga; tätoveerimine; muu iluteenus; sugulisel teel - hetero või homo; töötamine verega; vere- või plasmaülekanne; teadmata.
Hingamisprobleemid Klassifikaator Hingamisprobleemid
hingamisprobleemi olemus seoses lõualuu füsioloogiaga; märgitakse kas patsient on: 1 - ninahingaja; 2 - suuhingaja.
Hinna liik Klassifikaator Hinna liik
Hinna liik retseptil.
Huulekida kinnitus Klassifikaator Huulekida kinnitus
loetletud ja nimetatud üla- või alahuulekida kinnituse hinnangud. patsiendi üla- või alahuulekida hinnanguline kinnitus võib olla järgmine: 1 - normaalne; 2 - madal (ülahuulekida puhul); 3 - kõrge (alahuulekida puhul).
Huulekida suurus Klassifikaator Huulekida suurus
valitakse vastav üla- või alahuulekida kinnituse hinnang; patsiendi üla- või alahuulekida hinnanguline kinnitus võib olla järgmine: 1 - normaalne; 2 - madal (ülahuulekida puhul); 3 - kõrge (alahuulekida puhul).
Huulte asend puhkeseisundis Klassifikaator Huulte asend puhkeseisundis
patsiendi üla- või alahuulekida hinnanguline kinnitus võib olla järgmine: 1 - normaalne; 2 - madal (ülahuulekida puhul); 3 - kõrge (alahuulekida puhul).
ISCED97 Klassifikaator ISCED97
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on toodud seadusega sätestatud võimalikud haridusastmed.
Igeme veritsusaste Klassifikaator Igeme veritsusaste
Igeme veritsemise puhul määratakse igemepõletiku ulatust. igeme veritsusasted on järgmised: 1 - algav; 2 - mõõdukas; 3 - ulatuslik.
Immuniseerimise alalised vastunäidustused Klassifikaator Immuniseerimise alalised vastunäidustused
DL - immuniseerimise andmed. Immuniseerimise alaliste vastunäidustuste loetelu.
Immuniseerimise kava ja programm Klassifikaator Immuniseerimise kava ja programm
DL - immuniseerimise andmed. Nakkushaiguste loetelu mille vastu immuniseeritakse riikliku kava järgi ja immuniserimiskava väline immuniseerimine.
Immuniseerimise kõrvalnähud Klassifikaator Immuniseerimise kõrvalnähud
DL - immuniseerimise andmed. Immuniseerimise kõrvalnähud.
Immuniseerimise vanusegrupp Klassifikaator Immuniseerimise vanusegrupp
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - immuniseerimise teatis.
KK Klassifikaator Keelte Klassifikaator
Keelte klassifikaator on välja töötatud rahvusvahelise standardi ISO 639-2 alusel. Klassifikaatoris on toodud keelte eestikeelsed nimetused koodide tähestikulises järjestuses. Igale keelele on omistatud kolmekohalised tähtkoodid. Selgitustes on esitatud keele terminoloogilne kood, kahekohaline tähtkood, keele nimetus inglise ja prantsuse keeles, sünonüümid.
Kasvaja paikmed Klassifikaator Kasvaja paikmed
Kasvaja paikmete loetelu, koostatud vastavalt UICC TNM klassifikaatorile.
Kasvaja staadium - kliiniline Klassifikaator Kasvaja staadium - kliiniline
UICC TNM-i kõikidele paikmetele kirjeldatud kasvajate kllinilised staadiumid.
Kasvaja staadium - patoloogiline Klassifikaator Kasvaja staadium - patoloogiline
UICC TNM-is kirjeldatud Naha melanoomi pahaloomulise kasvaja patoloogilised staadiumid.
Kasvamise vanusegrupp Klassifikaator Kasvamise vanusegrupp
Tervise kontrollikaardi kasvamise teatisel lapse mõõte tulemused lähevad vastavasse vanusegruppi
Katu retensioon Klassifikaator Katu retensioon
hambakatt ehk hambaplakk on toidujääkide ladestus hamba pinnal; retensioon - peetus, kinnisus, tagasihoidmine
Kesksüsteemi adressaadid Klassifikaator Kesksüsteemi adressaadid
Digiloo sõnumite päises <sender> või <receiver> elementides
Kesksüsteemi veateated Klassifikaator Kesksüsteemi veateated
Digiloo vastussõnumite päises <acknowledgementDetail>.<code> ja <acknowledgementDetail>.<text> elementides
Kindlustatu roll Klassifikaator Kindlustatu roll
Digiloo sõnumis <coveredParty><code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Kodakondsused Klassifikaator Kodakondsused
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on toodud võimalikud kodakondsused.
Kolposkoopia uuringu vastus Klassifikaator Kolposkoopia uuringu vastus
Kolposkoopia uuringu vastuste loetelu, mida kasutatakse kolposkoopia tulemuste kirjeldamisel.
Kommunikatiivsus Klassifikaator Kommunikatiivsus
Tervise kontrollikaardi arengu hindamise teatis - lapse kommunikatiivsuse hindamine
Konfidentsiaalsus arstile Klassifikaator Konfidentsiaalsus arstile
Digiloo dokumendi edastamise sõnumis metaandmetes <confidentialityCode><translation> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Kongenitaalsed refleksid Klassifikaator Kongenitaalsed refleksid
DL - lapse arengulugu. Kongenitaalsete reflekside loetelu.
Krambid Klassifikaator Krambid
Tervise kontrollikaart arengu hindamise teatis - valitakse vastav hinnang krampide esinemise kohta
Kraniaalnärvid Klassifikaator Kraniaalnärvid
Tervise kontrollikaart arengu teatis - lapse kraniaalnärvide patoloogia hinnang
Kvalitatiivse uuringu vastus Klassifikaator Kvalitatiivse uuringu vastus
e-Labori projekti loend. Kasutatakse labori kvalitatiivse uuringu tulemuse kirjeldamisel.
Kätefunktsioon Klassifikaator Kätefunktsioon
Tervise kontrollikaart arengu teatis - kätefunktsiooni hinnang.
Kõõlusperiostaalrefleksid Klassifikaator Kõõlusperiostaalrefleksid
Tervise kontrollikaart arengu teatis - kõõlusperiostaalreflekside hinnang
Laborianalüüsid Eestis LOINC Klassifikaator Laborianalüüsid Eestis LOINC
Eesti keelde tõlgitud LOINC® (Logical Observation Identifiers Names and Codes) laborianalüüsid on kõige ajakohasemalt kättesaadavad http://www.kliinikum.ee/yhendlabor/labor/ „Algandmed“ all.
Juhend on publitseeritud : http://loinc.org/international/estonian
Leibkonna tüüp Klassifikaator Leibkonna tüüp
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on kirjeldatud erinevad lebkonna tüübid.
Lihastoonus Klassifikaator Lihastoonus
Tervise kontrollikaart arengu teatis - lihastoonuse hinnang
Liiklusvahendi identifitseerimise numbri liik Klassifikaator Liiklusvahendi identifitseerimise numbri liik
Kiirabibrigaadi liiklusvahendi atribuudid: liiklusvahendi number ja numbriliik moodustavad üheselt liiklusvahendi identifikaatorit.
Liiklusvahendid Klassifikaator Liiklusvahendid
Kiirabibrigaadi liiklusvahendiks on kiirabiauto.
Loomaliik Klassifikaator Loomaliik
NAKIS. nakkuse saanud loomaga kokkupuutel (loomade nimekiri: kass, koer, ....)
Läbivaatuse liik Klassifikaator Läbivaatuse liik
Digiloo sõnumis CDA dokumendis <observation><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Läbivaatuse valikvastused Klassifikaator Läbivaatuse valikvastused
Läbivaatusel võimalikud valikvastused: normaalne; patoloogiline
Läbivaatuse vanusegrupp Klassifikaator Läbivaatuse vanusegrupp
kui vanusegrupp on määratud, siis läheb mõõtetulemus lapse tervisekontrollikaardile vastavasse vanusegrupp
Lõge Klassifikaator Lõge
DL - lapse arengulugu. Vastsündinu lõgeme seisundite loetelu.
Lõualuu asend Klassifikaator Lõualuu asend
valitakse vastav lõualuu asend: 1 - retrusiivne[ lõualuu tahasurum(t)us]; 2 - normaalne [füsioloogiliselt normaalne asend ]; 3 - protrusiivne [lõualuu ettesurum(t)us]
MTK_Afaasia Klassifikaator Afaasia
Afaasia on võimetus end sõnades ja kirjas väljendada või kõnest ja kirjast aru saada.
Valitakse loetelust afaasia liik, juhul kui taoline võimetus on patsiendil olemas.
MTK_Asutuse omadused kiirabiportaalis Klassifikaator Asutuse omadused kiirabiportaalis
Kiirabiportaali standard. Klassifikaator on asutuste liigitamiseks Kiirabiportaalis, mida kasutatakse tranporditellimuste vormistamisel. Näiteks: haigla võib esineda kiirabiasutusena, hospitaliseerimiskohana ja ka mitte kiirabiteenuse eest maksjana; kiirabiasutusena ja hospitaliseerimiskohana; ainult hospitaliseerimiskohana; hooldekodu võib esineda ainult mittekiirabiteenuse maksjana; jne.
asutust võib määratleda: kiirabiasutuseks; hospitaliseerimise kohaks (TTO); maksja asutuseks (mitte alati TTO)
kiirabiasutus - TTO kiirabiteenuse osutaja; hospitaliseerimise koht - TTO stasionaarsete teenuste osutaja; maksja asutus - asutus, kes tellib mitteerakorralise transporditeenust
MTK_Babinski refleks Klassifikaator Babinski refleks
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Babinski refleksi hindamine on patsiendi neuroloogilise uurimise osa
Valitakse vastus mis vastab patsiendil Babinski refleksi hindamisel saadud tulemust
MTK_Defibrillaatori faasilisus Klassifikaator Defibrillaatori faasilisus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Defibrillaator - südame rütmimuutmisaparaat, kodade või vatsakeste fibrillatsiooni ehk virvenduse likvideerimiseks, millega antakse südame piirkonda lühiajalisi elektriimpulsse.
Valitakse vastava aparaadi tüüp - monofaasline või bifaasiline
MTK_Eelnev põiekateetri olemasolu Klassifikaator Eelnev põiekateetri olemasolu
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Tunnus selle kohta, kas patsiendil on eelneval olemas põiekateeter
Valitakse vastus, mis näitab selle olemasolu või puudumist.
MTK_Elektrokardiostimulatsiooni meetod Klassifikaator Elektrokardiostimulatsiooni meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart.Elektrokardiostimulatsioon on protseduur, mida kasutatakse südame rütmihäirete ravis
Valitakse meetod või meetodid, mida rakendatakse elektrokardiostimulatsiooni läbi viimiseks. Peab saama valida erinevaid / kõiki väärtusi.
MTK_Elektrokardiostimulatsiooni režiim Klassifikaator Elektrokardiostimulatsiooni režiim
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Elektrokardiostimulatsioon on protseduur, mida kasutatakse südame rütmihäirete ravis
Valitakse kardiostimulaatori rakendamisel kasutatav reziim.
MTK_Elustamise käigus tekkinud tüsistused Klassifikaator Elustamise käigus tekkinud tüsistused
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Patsiendi elustamise käigus tuleb rakendada füüsilist jõudu, mille tagajärjel võivad tekkida vigastused või kahjustused
Valitakse loetelust tüsistus või tüsistused, mis kaasnesid elustamise läbiviimisele. Peab saama valida erinevaid / kõiki.
MTK_Elustamise tulemus Klassifikaator Elustamise tulemus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Elustamise tulemusena patsiendil taastub südametegevus ajutiselt või püsivalt või südametegevust ei taastu ja patsient sureb
Valitakse loetelust tulemus mis väljendab kõige täpsemalt elustamise tulemust.Peab saama valida erinevaid.
MTK_Endotrahheaalse intubatsiooni meetod Klassifikaator Endotrahheaalse intubatsiooni meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Endotrahheaalset intubatsiooni kasutatakse hingamisteede avatuse tagamiseks
Valitakse rakendatud meetod.
MTK_Esmaselt diagnoositud vereringeseiskuse vorm Klassifikaator Esmaselt diagnoositud vereringeseiskuse vorm
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Vereringe seiskumine on normaalse vereringe lakkamine
Valitakse loetelust vorm, mis väljendab patsiendi uurimise tulemusi
MTK_Haava korrastus Klassifikaator Haava korrastus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Haava korrastamine on protseduur, mida teostatakse abi andmise käigus
Valitakse loetelust meetod või meetodid, mida on haava korrastamisel kasutatud. Peab saama valida mitut.
MTK_Hapnikravi meetod Klassifikaator Hapnikravi meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart.
MTK_Hingamissageduse tase Klassifikaator Hingamissageduse tase
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Hingamissageduse taseme hindamine on patsiendi uurimise osa
Valitakse loetelust taseme kirjeldus mis vastab patsiendi uurimise tulemustele.
MTK_Hingamisteede avatus Klassifikaator Hingamisteede avatus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Hingamisteede avatuse hindamine on kriitilises seisundis / raske tervisehäirega patsiendi hindamise oluline osa
Valitakse kirjeldus, mis vastab patsiendi uurimise tulemusel saadud leiule: patsient suudab hoida hingamisteed avatuna või patsient ei suuda hoida hingamisteid avatuna
MTK_Hingamisteede refleksid vahetult enne elustamisvõtete rakendamist Klassifikaator Hingamisteede refleksid vahetult enne elustamisvõtete rakendamist
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Hingamisteede reflekside olemasolu hindamine on patsiendi seisundi hindamise osa
Valitakse vastus (olemas, puuduvad) mis kajastab patsiendi uurimise tulemus
MTK_Hingamisteede tagamisel kasutatud meetmed Klassifikaator Hingamisteede tagamisel kasutatud meetmed
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Hingamisteede avatuse tagamiseks on vajalik kasutada kiirabibrigaadi poolt mitmeid erinevaid abivahendeid ja meetmeid
Valitakse loetelust meede või meetmed, mida rakendati patsiendi hingamisteede avatuse tagamiseks. Peab saama valida erinevaid / kõiki.
MTK_Hinnang kiirabieelsete esmaste elustamisvõtete rakendamisele Klassifikaator Hinnang kiirabieelsete esmaste elustamisvõtete rakendamisele
Mobiilse töökoha kiirabikaart. ABC võtteid on vaja hakata rakendama enne kiirabi saabumist, kui patsient on teadvuseta, ei hinga üldse või ei ole väljahingamine tuvastatav ning pulssi ei tunne.
Valitakse hinnang, mis väljendab kõige enam ABC võtete rakendamist - kas enne kiirabi saabumist patsienti ei elustatud, teostus oli puudulik või oli adekvaatne.
MTK_Hinnangu liik Klassifikaator Hinnangu liik
Kiirabikaart on mahukas meditsiiniline dokument, loetavuse huvides ta on jagatud sektsioonideks ja alamsektsioondeks. Teatud sektsioonid omavad omi konstantseid koode, samas mõned ühtlase struktuuriga osad saab selle klassifikaatori abil jätta dünaamiliseks.
BATTERY elemendi abil saab määrata kohustuslikud ja võimalikud komponendid, mõnel juhul võimalik püstitada keerulisemad reeglid, mis määravad, kas kohustuslikud komponendid on teostatud või mitte. Komponentideks arvatkse näiteks "Vererõhk", "Verepilt", "Kliiniline keemia".
meditsiiniliste hinnangute liikide tehniline loendi jaoks on kasutatud HL7 sõnastiku ....../cda/infrastructure/vocabulary/ActClass.htm BATTERY element
MTK_Häirekeskuse kutsetöötlusmanuaal Klassifikaator Häirekeskuse kutsetöötlusmanuaal
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Terviseprobleemide korral kasutavad päästekorraldajad abivajaja tervisliku seisundi täpsustamiseks selleks spetsiaalselt koostatud küsimustikku.
Küsimuste vastuste põhjal määrab päästekorraldaja kiirabi väljasaatmise prioriteedi ning annab kiirabile väljasõidukorralduse. Väljasõidukorralduse andmisel lähtutakse kiireima abi printsiibist
MTK_Häirekeskuse soovituste täitmine patsiendiomaste poolt Klassifikaator Häirekeskuse soovituste täitmine patsiendiomaste poolt
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Ebaselge probleemiga meditsiinilist abi taotlevate õnnetusteadete töötlemisega tegeleb Häirekeskuse meedik ning vajadusel annab meditsiinilisi või esmaabialaseid soovitusi
Patsient saab Häirekeskuse meediku poolt antud soovitusi järgida osaliselt või täielikult või üldse mitte, valitakse vastus mis kiirabibrigaadi arvates väljendab kõige enam antud juhtumit
MTK_Hüpotermia saavutamise meetod taaselustamisel Klassifikaator Hüpotermia saavutamise meetod taaselustamisel
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kunstlikult esile kutsutud hüpotermiat rakendatakse elustamise järgselt püsivate ajukahjustuste tekkevõimaluste kahandamiseks
Valitakse meetod(id), mida rakendati hüpotermia tekitamiseks.
MTK_Intrakardiaalne ravimi manustamise meetod Klassifikaator Intrakardiaalne ravimi manustamise meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Elustamisel kasutatav ravimi manustamise viis.
Valitakse meetod, mida rakendatakse ravimi manustamiseks
MTK_Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring Klassifikaator Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Invasiivne arteriaalse rõhu monitooring on erakorralises meditsiinis kasutatav jälgimismeetod
Valitakse, kas monitooringuga oli alustatud enne kiirabietappi või rakendati seda kiiirabi poolt
MTK_Isikut tõendav dokument Klassifikaator Isikut tõendav dokument
tööaja liigitamine on vajalik kiirabibrigaadi liikme töögraafiku koostamiseks/asendamiseks
loendi järgi on võimalik valida järgmised isikut tõendavad dokumendid: isikutunnistus; digitaalne isikutunnistus; Eesti kodaniku pass; diplomaatiline pass; meremehe teenistusraamat; välismaalase pass; ajutine reisidokument; pagulase reisidokument; meresõidutunnistus; tagasipöördumistunnistus; tagasipöördumise luba; alates 01.01.2011 - uus mõiste elamisloakaart!
MTK_Kaitsevahendite olemasolu kannatanul Klassifikaator Kaitsevahendite olemasolu kannatanul
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kijeldatakse patsiendi poolseid kaitsevahendeid
Valitakse kaitsevahend(id), mida patsient oli kasutanud või mis olid rakendunud enne õnnetuse tekkimist. Peab saama valida mitut.
MTK_Kannatanute arv samas õnnetuses Klassifikaator Kannatanute arv samas õnnetuses
Valitakse vastav grupp, mis näitab mitu kannatanut on seotud toimunud õnnetusjuhtumiga.
Kannatanuid samas õnnetuses võib olla: 1; 2; 3-4; 5-10; üle 10.
MTK_Kardiomonitooringu protokolli olemasolu Klassifikaator Kardiomonitooringu protokolli olemasolu
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Patsiendi südame monitooringu salvestatakse või prinditakse kui uuringu tulemus
Valitakse uuringu tulemuse protokolli olemasolu vorm, kas see on elektrooniline, paberkandjal või see puudub
MTK_Keskmise arteriaalse rõhu leidmise meetod Klassifikaator Keskmise arteriaalse rõhu leidmise meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Keskmise arteriaalse rõhu leidmise meetod väljendab protsessi kuidas antud rõhk leiti
Valitakse protsessi kirjeldus vastavalt sellele kas seda arvutati või see saadi mõõtmisena
MTK_Kestev krambihoog Klassifikaator Kestev krambihoog
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Krambihoo kestvuse hindamine on patsiendi uurimise osa
Valitakse krambihoo kirjeldus, mis vastab patsiendi uurimise tulmustele
MTK_Kiirabi töötaja tase Klassifikaator Kiirabi töötaja tase
Loendit kasutatakse kiirabibrigaadi töötaja taseme määratlemisel.
Kiirabibrigaadi töötaja tasemega määratakse kas töötaja on arst, õde, erakorralise meditsiini tehnik või kiirabitehnik.
MTK_Kiirabi väljasõidu lõpptulemus Klassifikaator Kiirabi väljasõidu lõpptulemus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loendis on kirjeldatud kiirabikutse teenindamise tulemus
Valitakse väljasõidu lõpptulemus võimalikust loendist ja alaloenditest.
MTK_Kiirabibrigaadi hinnang juhtumi prioriteedile Klassifikaator Kiirabibrigaadi hinnang juhtumi prioriteedile
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Juhtumi prioriteet näitab abiandmise vajalikkuse kiirust
Valitakse prioriteet (A, B, C,D) mis väljendab kõige enam juhtumi prioriteetsust.
MTK_Kiirabibrigaadi kaitse saaste vastu Klassifikaator Kiirabibrigaadi kaitse saaste vastu
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kirjeldatakse vahendeid või meetodeid, mida kiirabibrigaad on rakendanud enda kaitseks
Valitakse tegevus või meetod, mida on saasteärastuseks rakendatud. Peab saama valida mitu.
MTK_Kiirabibrigaadi liikme roll Klassifikaator Kiirabibrigaadi liikme roll
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabibrigaadid on kolmeliikmelised meeskonnad, kellest üks peab olema juhtiv
Loendit kasutatakse brigaadi liikme rolli määratlemisel.
MTK_Kiirabibrigaadi liikme tööaja liik Klassifikaator Kiirabibrigaadi liikme tööaja liik
Tööaja liigitamine on vajalik kiirabibrigaadi liikme töögraafiku koostamiseks/asendamiseks.
Kiirabibrigaadi liikme töögraafikus tööaja liigi määramine.
MTK_Kiirabibrigaadi tüüp Klassifikaator Kiirabibrigaadi tüüp
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabibrigaadi tüübi määramise aluseks on brigaadi juhtiva liikme tase
Valitakse vastav kiirabibrigaadi tüüp.
MTK_Kiirabieelselt esmaste elustamisvõtetega alustanud isik Klassifikaator Kiirabieelselt esmaste elustamisvõtetega alustanud isik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. ABC võtteid on vaja hakata rakendama kõrvalseisjate poolt enne kiirabi saabumist.
Valitakse loetelust isiku määratlus, kes on alustanud kiirabieelsete elustamisvõtetega.
MTK_Kiirabieelselt rakendatud esmased elustamisvõtted Klassifikaator Kiirabieelselt rakendatud esmased elustamisvõtted
Mobiilse töökoha kiirabikaart. ABC võtteid on vaja hakata rakendama enne kiirabi saabumist, kui patsient on teadvuseta, ei hinga üldse või ei ole väljahingamine tuvastatav ning pulssi ei tunne.
Valitakse leondist võte või võtted, mida kodanikud on rakendanud enne kiirabi saabumist patsindi abistamiseks. Peab saama valida erinevaid / kõiki.
MTK_Kiirabikaardi grupeeringu alus Klassifikaator Kiirabikaardi grupeeringu alus
e-Kiirabikaardi sektsiooni grupeeringu alus on koostatud vastavalt HL7 BATTERY soovitustele. Teatud sektsioonide kosseisud on kohustuslik täitmiseks kõik loetletud elemendid, aga mõned ühtlase struktuuriga osad saab selle klassifikaatori abil jätta dünaamiliseks.
MTK_Kiirabikaardi protseduuride sektsioonid Klassifikaator Kiirabikaardi protseduuride sektsioonid
e-Kiirabikaardi sektsiooni grupeeringu alus on koostatud vastavalt HL7 BATTERY soovitustele. Teatud sektsioonide kosseisud on kohustuslik täitmiseks kõik loetletud elemendid, aga mõned ühtlase struktuuriga osad saab selle klassifikaatori abil jätta dünaamiliseks.
MTK_Kiirabikutse prioriteet Klassifikaator Kiirabikutse prioriteet
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Õnnetusteade, mille puhul on vajalik kiirabibrigaadi või päästemeeskonna väljasõit, kodeeritakse vastavalt abivajamise kiirusele.
Päästekorraldaja või valvearst määrab kiirabikutse prioriteedi vastavalt A, B, C või D.
MTK_Kliinilise surma eeldatav põhjus Klassifikaator Kliinilise surma eeldatav põhjus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse kliinilise surma põhjuse määramiseks.
Valitakse kliinilise surma eeldatav põhjus kasutades etteantud valikuid koos alamjaotustega
MTK_Kliinilise surma tekke tunnistamine Klassifikaator Kliinilise surma tekke tunnistamine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Võimalik valida isiku või brigaadi vahel või määratleda et patsiendi kliinilise surma tekkimise momendil polnud kedagi juures.
Kliiniline surm on pöörduv bioloogiline protsess, mille maksimaalne kestvus on 3-5 minutit.
MTK_Konsultatsiooni allikas Klassifikaator Konsultatsiooni allikas
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Võimalikud konsultatsiooni allikad, kellelt kiirabibrigaad küsib nõu ja abi.
Valitakse üks konkreetse allikas konsultatsiooni ja osaleja andmete kirjeldamiseks.
Põhimõistena peetakse silmas oma ala asjatundja nõuannet v. nõuandmist.
MTK_Kopsu auskultatoorne leid Klassifikaator Kopsu auskultatoorne leid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Valitakse kopsu(de) auskulteerimisel leitud tulemused
Valitakse kirjeldus mis vastab patsiendi uurimisel läbi vidu kopsu kuulatlemisel saadud leiule. Peab saama valida mitut.
MTK_Kopsude mehhaanilise ventilatsiooni meetod Klassifikaator Kopsude mehhaanilise ventilatsiooni meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Patsiendi hingamise tagamiseks on vajalik kasutada kiirabibrigaadi poolt mitmeid erinevaid abivahendeid ja meetmeid
Valitakse loetelust meede või meetmed, mida rakendati patsiendi hingamise tagamiseks
MTK_Kõhu katsumisleid Klassifikaator Kõhu katsumisleid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kõhu katsumine on haige uurimise osa.
Valitakse kirjeldus, mis vastab patsiendi kõhu uurimisel saadud tulemusele.
MTK_Kõritoru suurus Klassifikaator Kõritoru suurus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kõritoru kasutatakse hingamisteede avatuse tagamiseks
Valitakse kõritoru suurus, mida kasutati.
MTK_Köharefleksi olemasolu elustamisjärgselt Klassifikaator Köharefleksi olemasolu elustamisjärgselt
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Köharefleksi olemasolu elustamisjärgselt annab informatsiooni patsiendi elustamisjärgse seisundi kohta.Valitakse kas köharefleks on olemas või puudub.
MTK_Lahase liik Klassifikaator Lahase liik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Erakorralises meditsiinis kasutatakse lahastamiseks ja fikseerimiseks erinevaid vahendeid
Valitakse lahase või lahased, mida abi andmisel kasutati. Peab saama valida mitut.
MTK_Liiklusõnnetuses osalenud liiklusvahendid Klassifikaator Liiklusõnnetuses osalenud liiklusvahendid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse õnnetusjuhtumite olustiku ja tausta kirjeldamisel.
Valitakse liiklusvahend(id), mis osalesid õnnstuses ja on seotud vigastuste tekkega.
MTK_Lisajõu appikutsumine Klassifikaator Lisajõu appikutsumine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loendis kirjeldatud teenistused või isikud, keda kiirabi poolt on appi kutsutud väljakutse teenidamisele
Valitakse teenistus või isik keda on appi kutstud ja kes on appi tulnud. Peab saama valida mitut.
MTK_Loputuseks kasutatud vedelik Klassifikaator Loputuseks kasutatud vedelik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Protseduuride (maoloputus) läbi viimisel kasutakse vastavalt patsiendi vanusest ja probleemist erinevaid vedelikke
Valitakse loetelust vedelik, mida kasutati loputamiseks. Loputamiseks kasutatud vedeliku all peetakse silmas puhast vett või füsioloogilist lahust
MTK_Luunõela paigaldamise koht Klassifikaator Luunõela paigaldamise koht
On loetletud luunõela paigaldamise kohad.
MTK_Maoloputuse meetod Klassifikaator Maoloputuse meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Maoloputus on erakorralises meditsiinis teostatav protseduur
Valitakse meetod mida kasutati mao loputamisel. Maoloputus on mao tühjendamine mis teostatakse selleks, et eemaldada sealt kahjulikud ained
MTK_Maosondi paigaldamise meetod Klassifikaator Maosondi paigaldamise meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Maosondi paigaldamine on meditsiinis teostatav protseduur.
Valitakse loetelust meetod mida kasutati. Maosondi paigaldamise all peetakse siin silmas spetsiaalse sondi viimist makku mao tühjendamise eesmärgil.
MTK_Meningeaalärritusnähud Klassifikaator Meningeaalärritusnähud
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Meningeaalnähtude hindamine on patsiendi neuroloogilise uurimise osa
Valitakse loetelust üks või mitu ärritusnähtu vastavalt patsiendi seisundi uurimise tulemustele. Peab saama valida mitut.
Mengeaalnähtudena peetakse silmas ajukelmete ärritusnähtusid.
MTK_Motoorne defitsiit Klassifikaator Motoorne defitsiit
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Motoorse defitsiidi olemasolu hindamine on patsiendi neuroloogilise hindamise osa.
Valitakse kirjeldus mis väljendab motoorse defitsiidi olemasolu ja olemust või selle puudumist.
Motoorse defitsiidina peetakse silmas häiret, mille korral ajukoorest juhitud liigutused on häiritud
MTK_Motoorne vastus Klassifikaator Motoorne vastus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Motoorse vastuse hindamine on neuroloogilisel hindamisel kasutatava Glasgow koomaskaala üks osa.
Valitakse vastus, mis väljendab patsiendi uurimisel saadud tulemusi. Motoorse vastuse all peetakse silmas liigutusi ja reageeringuid, mida on võimalik saada, kui patsiendi poole pöördutakse sõnaliselt või tekitatakse talle valu.
MTK_Muu kraniaalnärvi kahjustus Klassifikaator Muu kraniaalnärvi kahjustus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kraniaalnärvide kahjustuse hindamine on patsiendi neuroloogilise hindamise osa. Valitakse kirjeldus, mis väljendab kraniaalnärvi kahjustuse olemasolu ja olemust või selle puudumist. Peab saama valida mitut.
Kraniaalnärvide kahjustuse all peetakse silmas selliste närvide kähjustust, millede tuumad asuvad peaajus ja mille kaudu kanduvad impulsid näo- ja peapiirkonda.
MTK_Mürgistust põhjustav aine Klassifikaator Mürgistust põhjustav aine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse mürgistuste kirjeldamisel ja klassifitseerimisel.
Valitakse loetelust mürgi liik ja alamliik vastavalt patsiendi uurimisel saadud tulemustele. Peab saama valida mitut.
Mürgi liigi alla peetakse silmas nende klassifitseerimist oluliste tunnuste alusel.
MTK_Naha niiskus Klassifikaator Naha niiskus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Võimalikud patsiendi naha niiskuse näitajad: normaalne, niiske, kuiv.
Valitakse näitaja mis vastab patsiendi naha niiskusele.
MTK_Naha temperatuur Klassifikaator Naha temperatuur
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Võimalikud patsiendi naha temperatuuri näitajad: normaalne, soe, jahe.
Valitakse näitaja mis vastab patsiendi naha temperatuurile.
MTK_Naha värvus Klassifikaator Naha värvus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Võimalikud patsiendi naha värvuse näitajad: normaalne, kahvatu, punetav, tsüanootiline, ikteeriline, lööbeline, muu - võimalusel kirjeldada
Valitakse näitaja mis vastab patsiendi naha värvusele.
MTK_Nakkusohusaastumisohu olemus Klassifikaator Nakkusohusaastumisohu olemus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabi väljakutse ajal esinev bioloogiline- või sastusoht mis tuleneb kas patsiendi tervisehäirest või abi andmise kohast.
Valitakse ohu olemus, mis määratleb kõige selgemalt antud ohu olemust - oht kas puudub, on nakkus, keemiline või radioaktiivne või pole määratletav.
Saastumisohu või nakkusohu olemus on ohtliku aine või nakkusega kokkupuutumise eksistentsi ja iseloomu määratlemine.
MTK_Ninaverejooksu tamponaadi meetod Klassifikaator Ninaverejooksu tamponaadi meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Ninaerejooksu peatamine on erakorralises meditsiinis teostatav protseduur.
Valitakse meetod või meetodid, mida kasutati verejooksu peatamiseks.
Ninaverejooksu peatamisena peetakse siin silmas ninaverejooksu katkestamist erinevate võtete ja meetoditega.
MTK_Ninaverejooksu tamponaadiks kasutatud vahendid Klassifikaator Ninaverejooksu tamponaadiks kasutatud vahendid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Ninaerejooksu peatamine on erakorralises meditsiinis teostatav protseduur.
Valitakse vahendid, mida kasutati verejooksu peatamiseks näiteks: kuiv tampoon; ravimiga niisatrud tampoon; hemostaatiline käsn; muu vahend - võimalusel täpsustada.
MTK_Nüstagmi esinemine Klassifikaator Nüstagmi esinemine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Nüstagmi esinemise hindamine on patsiendi neuroloogilise uurimise osa.
Valitakse kirjeldus, mis vastab patsiendi uurimise tulemusel saadud leiule (esineb või ei esine).
Nüstagm on silmamunade nõksumine kas horisontaalselt, vertikaalselt või rotatoorselt.
MTK_Omahingamine vahetult enne elustamisvõtete rakendamist Klassifikaator Omahingamine vahetult enne elustamisvõtete rakendamist
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Omahingamise hindamine on kriitilises seisundis patsiendi uurimise osa.
Valitakse vastavalt patsiendi uurimistulemusele kas omahingamine oli olemas või puudus.
Omahingamise olemasoluna peetakse siin silmas elustamisvõtete rakendamise eel oli näha mõnda aega patsiendil omahingamise olemasolu.
MTK_Palpeeritav pulss Klassifikaator Palpeeritav pulss
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Rakendatakse patsiendi seisundi uurimisel, annab informatsiooni patsiendi seisundi kohta.
Valitakse vastus mis osutab uurimise tulemusele (olemas, puudub. Palpeeritava pulsi all peetakse silmas seda, kui pulss on kombeldav sõrmedega pulsi palpeerimise kohast.
MTK_Patsiendi asukoht Klassifikaator Patsiendi asukoht
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse patsiendi asukoha märkimiseks.
Valitakse sündmuskoha kirjeldus, mis vastab kõige enam abi andmise koha kirjeldusele.
Patsiendi asukohana peetakse silmas kohta, kus patsient asub abi andmise alustamise hetkel.
Koht, kus miski v. keegi asub, asupaik.
MTK_Patsiendi haiglasse vastu võtnud osakonna tase Klassifikaator Patsiendi haiglasse vastu võtnud osakonna tase
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Loendis kirjeldatud kohad kuhu kiirabi poolt haiget saab hospitaliseerida.
Valitakse hospitaliseerimise koha tase (EMO või muu osakond). Haigla osakonna taseme määramise aluseks on miinimumnõuded statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike töötajate, aparatuuri ja sisustuse suhtes ning ravi- ja diagnostika põhiruumidele.
MTK_Patsiendi identifitseeritus Klassifikaator Patsiendi identifitseeritus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Abi andmisel patsient identifitseeritakse (kiirabikaart on isiku põhine).
Valitakse loendist määrang, mis väljendab kas patsient on identifitseeritud dokumendi alusel või teise isiku suulise ütluse alusel (teise isiku valik laiem) või pole võimalik identifitseerida.
Identifitseerimise all mõistetakse patsiendi nime või mõne muu sarnase info järgi patsiendi identiteedi leidmist (aga mitte veel tõestamist), e identifitseerimise käigus saadakse teada, kes patsient väidab end olevat.
MTK_Patsiendi kesknärvisüsteemi seisund Glasgow-Pittsburghi hindamisskaala järgi Klassifikaator Patsiendi kesknärvisüsteemi seisund Glasgow-Pittsburghi hindamisskaala järgi
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Skaalat kasutatakse patsiendi kesknärvisüsteemi seisundi hindamiseks.
Valitakse tulemus (punktisumma alusel), mis väljendab patsiendi kesknärdisüsteemi seisundit elustamise eelsel perioodil.
Skaala väljendab patsiendi kesknärvisüsteemi seisundit.
MTK_Patsiendi vanuse täpsus Klassifikaator Patsiendi vanuse täpsus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Vanuse täpsustus toimub vastavalt sellele, kui palju on võimalik olnud patsiendi isikut identifitseerida
Valitakse märge, mis väljendab täpset vanust või hinnanguline, kui pole võimalik tugineda identifitseerimisel saadud andmetele
vanus on aeg aastates, mille isik on kiirabikutse osutamise hetkeni elanud.
MTK_Perearsti olemasolu Klassifikaator Perearsti olemasolu
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Tunnus selle kohta, kas patsiendil on perearst olemas või puudub.
Valitakse vastus, mis näitab kas patsiendil on olemas perearst või patsient ei tea kuuluvust perearsti nimistusse.
Igal kindlustatud patsiendil on perearst, kelle ta on ise valinud või kelle on talle määranud maavanem.
MTK_Peristaltika Klassifikaator Peristaltika
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Soolemotoorika kuulatlemine on haige uurimise osa.
Valitakse kirjeldus, mis vastab patsiendi kõhu kuulatlemisel saadud tulemusele.
Peristaltikana peetakse silmas kõhu kuulatlemise leiu kirjeldusi.
MTK_Peritoneaalärritusnähud Klassifikaator Peritoneaalärritusnähud
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Peritoneaalnähtude olemasolu hindamine on kõhuvalu kaebustega patsiendi uurimise osa.
Valitakse patsiendi uurimisel saadud leiu tulemus (esinevad või puuduvad).
Peritoneaalärritusnähud väljendavad kõhukelmete ärritusnähte, mis tekivad peamiselt kõhuõõnes asuvate elundite põletiku, lõhkemise või umbumise tagajärjel.
MTK_Pleuradreneeni suurus Klassifikaator Pleuradreneeni suurus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Pleuraõõne dreneerimine on erakorralist abi vajava patsiendi abistamisel teostatav protseduur.
Valitakse dreeni suurus, mida kasutati. Pleuraõõne dreneerimine tähendab dreeni asetamist roiete vahelt rindkereõõnde eesmärgiga eemaldada pleuraõõnest sinna kogunenud õhk või vedelik.
MTK_Pleuraõõne dreneerimise meetod Klassifikaator Pleuraõõne dreneerimise meetod
Mobiilse töökoha kiirabikaart.Pleuraõõne dreneerimine on erakorralist abi vajava patsiendi abistamisel teostatav protseduur.
Valitakse meetod, mida rakendati dreneerimiseks. Pleuraõõne dreneerimine tähendab dreeni asetamist roiete vahelt rindkereõõnde eesmärgiga eemaldada pleuraõõnest sinna kogunenud õhk või vedelik.
MTK_Prillhematoomi olemasolu Klassifikaator Prillhematoomi olemasolu
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Prillhematoom patsiendi näol annab lisainformatsioni ajukahjustuse olemasolu kohta.
Valitakse tulemus, mis viitab patsiendi uurimise tulemusele (kas prillhematoom esineb või ei esine).
Prillhematoom - koljupõhimikumurrule iseloomulik verevalum silmade ümbruses.
MTK_Protseduuri õnnestumine Klassifikaator Protseduuri õnnestumine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Tunnus selle kohta, kas patsiendile abi andmise käigus teostatud protseduuri läbiviimine õnnestus.
Valitakse vastus, mis näitab kas antud protseduuri teostamine õnnestus (jah-vastus on alati vaikeväärtuseks) või ei õnnestunud.
Protseduur on ravivõte või -tegevus, mida teostatakse patsiendile abi andmise käigus.
MTK_Pulsi regulaarsus Klassifikaator Pulsi regulaarsus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Pulsi hindamine on patsiendi uurimise oluline osa.
Valitakse vastavalt uurimise tulemusele kas pulss on regulaarne või ebaregulaarne.
Pulsi regulaarsuse all peetakse silmas kas pulsi rütm on korrapärane või esineb rütmis muutusi.
MTK_Pupilli suurus Klassifikaator Pupilli suurus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Pupillide suuruse hindamine on patsiendi neuroloogilise hindamise oluline osa.
Valitakse pupilli kirjeldus, mis vastab patsiendi uurimise tulemusel saadud leiule.
Pupill e silmaava on silma eesosas paiknev moodustis mis reguleerib silelihaste abil reflektoorselt ahenedes või laienedes silma sattuva valguse hulka. Haigusseisundite korral ei reageeri normaalselt (normaalselt läbimõõt sõltub valgusärrituse intensiivsusest).
MTK_Pupilli valgusreaktsioon Klassifikaator Pupilli valgusreaktsioon
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Pupillide valgusreaktsiooni hindamine on patsiendi neuroloogilise hindamise oluline osa.
Valitakse kirjeldus mõlema silma kohta, mis vastavad patsiendi uurimise tulemusel saadud leiule. PEAB OLEMA VÕIMALUS MÄRKIDA KAARDILE ANDMEID KORDUVALT (vähemalt 2 hindamise tulemused).
Pupill e silmaava on silma eesosas paiknev moodustis mis reguleerib silelihaste abil reflektoorselt ahenedes või laienedes silma sattuva valguse hulka.
Haigusseisundite korral ei reageeri normaalselt (normaalselt läbimõõt sõltub valgusärrituse intensiivsusest).
MTK_Pupillidiferents Klassifikaator Pupillidiferents
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Pupillide võrdsuse hindamine on patsiendi neuroloogilise hindamise oluline osa.
Valitakse kirjeldus, mis vastab patsiendi uurimise tulemusel saadud leiule.
Pupill e silmaava on silma eesosas paiknev moodustis mis reguleerib silelihaste abil reflektoorselt ahenedes või laienedes silma sattuva valguse hulka. Haigusseisundite korral võivad reageerida erinevalt.
MTK_Põiekateetri liik Klassifikaator Põiekateetri liik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Põiekateeterit kasutatakse meditsiiniliste protseduuride teostamiseks.
Valitakse põiekateetri liik mida kasutati. Põiekateeter on kateeter, mis paigaldatakse patsiendi kusepõide selleks, et kindlustada uriini äravoolu.
MTK_Ravimi kontsentratsiooni mõõtühik Klassifikaator Ravimi kontsentratsiooni mõõtühik
Massi- ning mahuühikud, mida kasutatakse ravimi toimeaine hulga ühiku määramisel KMT-s juhul, kui manustatud ravim ei kuulu kiirabi ravimite loetellu.
MTK_Ravimi manustamisviis Klassifikaator Ravimi manustamisviis
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Ravimite manustamine on meditsiinis teostatav protseduur.
Valitakse loetelust ravimi manustamise viis mida rakendati. Ravimite manustamise all peetakse silmas ravimite viimist organismi
MTK_Ravimlahuse kontsentratsiooni mõõtühik Klassifikaator Ravimlahuse kontsentratsiooni mõõtühik
Massi- ning mahuühikud, mida kasutatakse ravimlahuse korral ravimi toimeaine hulga määramisel.
MTK_Silmade avamine Klassifikaator Silmade avamine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Silmade avamise reaktsiooni hindamine on neuroloogilisel hindamisel kasutatava Glasgow koomaskaala üks osa.
Valitakse vastus, mis väljendab patsiendi uurimisel saadud tulemusi. Silmade avamise all peetakse silmas reageeringuid, mida on võimalik saada, kui patsiendi poole pöördutakse häälega või tekitatakse talle valu.
MTK_Suure põletuspinna katmisvahend Klassifikaator Suure põletuspinna katmisvahend
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Põletuspinna katmine on meditsiinis kasutatav protseduur.
Valitakse meetod, mida rakendati põletuspinna katmisel. Suure põletuspinna katmisvahendina peetakse silmas vahendeid, mida rakendatakse põletuspindade kaitsmiseks. Peab saama valida mitut.
MTK_Sõnaline kontakt Klassifikaator Sõnaline kontakt
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Sõnalise kontakti hindamine on neuroloogilisel hindamisel kasutatava Glasgow koomaskaala üks osa.
Valitakse vastus, mis väljendab patsiendi uurimisel saadud tulemusi. Sõnalise kontakti all peetakse silmas reageeringuid mida on võimalik saada patsiendiga sõnade / hääle abil suheldes.
MTK_Südamemassaaži liik Klassifikaator Südamemassaaži liik
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Südamemassaaž on kliinilises surmas oleva patsiendi abistamise oluline võte, mille eesmärgiks on tagada vereringe organites südameseiskuse korral.
Valitakse südamemassaaži liik või liigid mida elustamisel rakendati. Peab saama valida erinevaid / kõiki.Südamemassaaži liigina peetakse siin silmas meetodeid ja vehendeid, mida rakendatakse südamesiskuse korral vereringe tagamiseks organites.
MTK_Südamerütmi regulaarsus Klassifikaator Südamerütmi regulaarsus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Südamerütmi hindamine on patsiendi uurimise oluline osa.
Valitakse vastavalt uurimise tulemusele kas regulaarne või ebaregulaarne.
Südamerütmi regulaarsuse all peetakse silmas kas südame rütm on korrapärane või esineb rütmis muutusi.
MTK_Südametegevuse käivitaja Klassifikaator Südametegevuse käivitaja
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Südametegavuse käivitamine sõltub südameseiskuse põhjusest ja abi andmise alustamise ajast.
Valitakse loendist tegevus või ravim, mille järgselt südametegevus käivitus. Südametegevuse käivitajana peetakse siin silmas tegevust või ravimit, mille rakendamise järgselt taastus südametegevus.
MTK_Tahtlus Klassifikaator Tahtlus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Tahtluse määratlust kasutatakse patsiendi vigastuste tekkimise mehhanismi kirjeldamisel.
Valitakse kirjeldus koos alajaotusega, mis iseloomustab vigastuse tekkimise mehhanismi.
Tahtlusena peetakse silmas vigastuse kirjeldamisel selle ettakavatsetust.
MTK_Takistavad tegurid kiirabi ajaliseks kulgemiseks Klassifikaator Takistavad tegurid kiirabi ajaliseks kulgemiseks
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kiirabiteenuse osutamist takistada võivad tegurid, mis võivad olla seotud ohutuse või tehnilise probleemiga.
Valitakse tegur või tegurid, mille tõttu kiirabi ajaline kulgemine viibis. Peetakse silmas teenuse ajalist viivitust põhjustanud tegurit.
MTK_Tasakaaluhäirete esinemine Klassifikaator Tasakaaluhäirete esinemine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Tasakaaluhäirete olemasolu hindamine on patsiendi (neuroloogilise) hindamise oluline osa.
Valitakse kirjeldus, mis vastab patsiendi uurimise tulemusel saadud leiule.
Tasakaaluhäire on inimese keha tasakaalu häirumine haiguse või vigastuse tõttu.
MTK_Teadvuse seisund Klassifikaator Teadvuse seisund
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Teadvuse seisundi hindamine on patsiendi uurimise oluline osa.
Valitakse loetelust seisund, mis väljendab patsiendi uurismisel saadud tulemusi.
Teadvuse seisundiga tähistatakse meditsiinis psüühilise aktiivsuse üldist taset, millega seostub võime vastu võtta, analüüsida ja sünteesida ärritusi ning neile reageerida.
MTK_Teadvusekaotuse esinemine Klassifikaator Teadvusekaotuse esinemine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Teadvuse seisundi hindamine on patsiendi uurimise osa.
Valitakse vastus, mis vastab patsiendi anamneesist saadud teabele.
Teadvusekaotuse esinemisena peetakse siin silmas olukorda, mil patsiendil esines koos muu kaebusega ka teadvusetus.
MTK_Teadvusseisund vahetult enne elustamisvõtete rakendamist Klassifikaator Teadvusseisund vahetult enne elustamisvõtete rakendamist
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Teadvusseisundi hindamine on patsiendi neuroloogilise hindamise oluline osa.
Valitakse vastus mis väljendab patsiendi teadvuse seisundit enne elustamisvõtete algust.
Teadvuse seisundiga tähistatakse meditsiinis psüühilise aktiivsuse üldist taset, millega seostub võime vastu võtta, analüüsida ja sünteesida ärritusi ning neile reageerida.
MTK_Tegevus vigastuse hetkel Klassifikaator Tegevus vigastuse hetkel
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse vigastuste kirjeldamisel. Valitakse tegevus, millega kannatanu tegeles vigastuse tekkimise ajal.
Tegevus vigastuse hetkel annab ülevaate sellest, millega kannatanu vigastuse toimumise ajal tegeles.
MTK_Temperatuuri mõõtmise koht Klassifikaator Temperatuuri mõõtmise koht
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kehatemperatuuri hindamine on patsiendi uurimise ja seisundi hindamise osa
Valitakse koht kust temperatuuri mõõdeti. Temperatuuri mõõtmise kohana peetakse silmas inimkehal mõõdetud temperatuuri kohta
MTK_Transpordi viis Klassifikaator Transpordi viis
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kirjeldab patsiendi asendit transpordi ajal ja transpordiks kasutatavat vahendit.
Valitakse asned ja vahend, mida patsiendi transpordiks kasutati. Patsiendi transpordi viis kiirabijuhtumi korral koos transpordiks kasutatava vahendiga.
MTK_Trauma toimumise koht Klassifikaator Trauma toimumise koht
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kirjeldab patsiendi asendit transpordi ajal ja transpordiks kasutatavat vahendit.
Valitakse asned ja vahend, mida patsiendi transpordiks kasutati. Patsiendi transpordi viis kiirabijuhtumi korral koos transpordiks kasutatava vahendiga
MTK_Tundlikkushäire piir Klassifikaator Tundlikkushäire piir
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Tundlikkushäire piiri hindamine on patsiendi neuroloogilise hindamise osa.
Valitakse loetelust kirjeldus, mis väljendab patsiendi uurimisel saadud tulemust.Tundlikkushäire piiri all peetakse silmas närvikahjustuse ulatust tuginedes kirjeldusel keha piirkondadele
MTK_Täiendava kiirabi transpordivahendi kasutamine Klassifikaator Täiendava kiirabi transpordivahendi kasutamine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kirjeldab täiendavaid transpordivahendeid mida kasutatakse patsiendi transpordi läbiviimisel lisaks kiirabiautole.
Valitakse vahendid, mida kasutatakse juhtumi lahendamisel patsiendi transpordiks. Peab saama valida mitut.
Patsiendi meditsiinilise transpordi teostamiseks kasutavad erinevad nõuetele vastavad transpordivahendeid
MTK_Valu visuaalne analoogskaala (VAS) Klassifikaator Valu visuaalne analoogskaala (VAS)
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Valu hindamine on patsiendi uurimise osa.
Valitakse väärtus, mis väljendab patsiendi hinnangut valule.
VAS on valu objektiviseerimiseks kasutatav skaala.
MTK_Veeni kanüleerimise koht Klassifikaator Veeni kanüleerimise koht
On loetletud veenid kanüleerimise koha märkimiseks.
MTK_Veenikanüüli suurus Klassifikaator Veenikanüüli suurus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Veenikanüüli kasutatakse ravimite manustamiseks.
Valitakse patsiendile paigaldatud kanüüli suurus. Veenikanüül on veresoonde paigaldatav sond, mida kasutatakse mitmekordseks ravimi veeni süstimiseks.
MTK_Verejooksu peatamine Klassifikaator Verejooksu peatamine
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Verejooksu peatamine on erakorralises meditsiinis teostatav protseduur.
Valitakse meetod või meetodid, mida kasutati verejooksu peatamiseks. Peab saama valida mitut.
Verejooksu peatamisena peetakse siin silmas välise verejooksu katkestamist erinevate võtete ja meetoditega.
MTK_Veriroe Klassifikaator Veriroe
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Veriroe olemasolu hindamine on seedetrakti verejooksu kahtlusega patsiendi uurimise osa.
Valitakse patsiendi uurimisel saadud leiu tulemus (esineb või puudub). Veriroe ehk meleena on mustaks, tõrvataoliseks muutunud väljaheide.
MTK_Vigastatud isiku roll Klassifikaator Vigastatud isiku roll
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse vigastuste kirjeldamisel.
Valitakse roll, milles kannatanu oli õnnetusse sattumise ajal.Transpordiga seotud vigastuse saanud vigastatu täitis vigastuse saamise hetkel üht mitmest võimalikust rollist.
MTK_Vigastuse ja mürgistuse olemus Klassifikaator Vigastuse ja mürgistuse olemus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse vigastuse ja mürgistuse kirjeldamisel.
Valitakse loetelust kirjeldus, mis vastab vigastuse või mürgistuse iseloomustamiseks.
Vigastuse ja mürgistuse olemust kasutatakse nende isloomu ja omaduste järgi klassifitseerimiseks.
MTK_Vigastuse kirjeldus Klassifikaator Vigastuse kirjeldus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse vigastuste leiu kirjeldamisel. Valitakse vigastus või vigastused (vajadusel koos alajaotusega), mis kirjeldavad patsiendil esinevaid vigastusi.
Peab saama valida mitut. Vigastuste iseloomuna peetakse silmas vigastuste klassifitseerimist vastavalt nende põhiolemusele ja eripäradele
MTK_Vigastuse piirkond Klassifikaator Vigastuse piirkond
Mobiilse töökoha kiirabikaart.Võimalikud inimkeha anatoomilised piirkonnad/osad koos kehapoolega
Valitakse kirjeldus, mis vastab vigastuse, valu, lokaalse leiu vmt asukohale
MTK_Vigastuse põhjus Klassifikaator Vigastuse põhjus
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Kasutatakse vigastuste tekke kirjeldamisel. Valitakse vigastuse põhjus, mis kirjeldab antud vigastuse tekke olemust.
Vigastuste põhjusena peetakse silmas asjaolu, mis tingis või kutsus esile vigastuste.
MTK_Võimalikud teadvust mõjutavad välisfaktorid Klassifikaator Võimalikud teadvust mõjutavad välisfaktorid
Mobiilse töökoha kiirabikaart. Teadvuse seisundi hindamist võivad takistada teatud tegurid ja ained.
Valitakse loetelust tegur, mis võib olla teadvuse seisundi taset mõjutavaks faktoriks. Peab saama valida mitut.
Teadvust mõjutava välisfaktorina peetakse siin silmas enamlevinud tegureid, millel on teadaolevalt mõju psüühilisele aktiivsusele
Mask CodeSystem Klassifikaator Mask CodeSystem
Digiloo XML sõnumis <maskableAct>.<code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Menarche Klassifikaator Menarche
menarche (menstruatsiooni algus)
Menstruatsioon Klassifikaator Menstruatsioon
DL - lapse arengulugu. Tanneri skaala - tüdrukute areng - menstruatsioon.
Mikrobioloogilise uuringu vastus Klassifikaator Mikrobioloogilise uuringu vastus
Haigustekitajate ehk mikroobide loend, mida kasutatakse mikrobioloogia ja molekulaardiagnostika uuringute tulemuse kirjeldamisel.
Mitmikute sünnijärjekord Klassifikaator Mitmikute sünnijärjekord
DL - sünniepikriis. Mitmikute sünnijärjekord.
Mitteerakorralise transporditellimuse logistika Klassifikaator Mitteerakorralise transporditellimuse logistika
Kiirabi transporditellimuse sõnumi koostamisel kiirabiauto maršruudi sihtkohtade aadressite ja, väljumise/saabumise hetkete määramiseks
Kiirabiauto transporditellimusel fikseeritakse : alguskoha aadress; sihtpunkti aadress; kiirabibaasi saabumise hetk; kiirabibaasist väljumise hetk
Mootorsõidukijuhi meditsiinilised piirangud Klassifikaator Mootorsõidukijuhi meditsiinilised piirangud
eTõendi projekti loend, käsitleb Mootorsõidukijuhi meditsiinilised piirangud.
On loetletud juhilubadele lahtrisse 12. "lisateave/piirang(ud)" kantavad koodid,
mida arst määrab tervisetõendi otsusega (jah, piirangutega).
Muu oluline info Klassifikaator Muu oluline info
Olulised kirurgilised protseduurid NCSP koodide alusel (kardiostimulaatori paigaldus- FPE, FPF, FPG; suurte liigeste endoproteesimine - NFB, NFC, NGB, NGC, NBB, NBC; kohleaarimplantatsioon - DFE),
mis on seotud aparaatide implanteerimisega. Koostatud vastavalt dokumendile http://www.e-tervis.ee/images/stories/dokumendid/digihaigusloo teatis.doc
Mädavool Klassifikaator Mädavool
hamba ümbritsevast igemest mädavoolu olemus. märgitakse vastavalt, 0 - ei ole mädavoolu; 1- on mädavool.
NCSP Klassifikaator NCSP
NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon versioon 1.6
Naba seisund lahkumisel Klassifikaator Naba seisund lahkumisel
DL - sünniepikriis. Haiglast väljakirjutamise hetkel vastsündinu naba seisundi kirjeldused.
Nakkushaiguskahtluste nimekiri RHK-10 järgi Klassifikaator Nakkushaiguskahtluste nimekiri RHK-10 järgi
NAKIS. Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi, mille puhul peab koostama Nakkushaige kahtluse teatise
Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi Klassifikaator Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi
NAKIS. Nakkushaiguste nimekiri RHK-10 järgi, mille puhul peab koostama Nakkushaige teatise
Neelamistüüp Klassifikaator Neelamistüüp
märgitakse patsiendi neelamistüüp: 1- normaalne; 2 - on keel hammaste vahel.
Näo ala- ja keskosa kõrguste suhe Klassifikaator Näo ala- ja keskosa kõrguste suhe
valitakse vastav hinnang patsiendi näo ala- ja keskosa suhe hinnangutest: 1 - normaalne; 2- lühenenud; 3 - pikenenud.
Näo asümmeetria Klassifikaator Näo asümmeetria
asümmeetria - ühise telje või tasapinna eri pooltel asuvate osade erinevus, eriti vasaku ja parema poole erinevus;valitakse vastav näo asümmeetria leid: 1 - asümmeetria puudub; 2 - parem asümmeetria; 3 - vasak asümmeetria.
Nõustamise vanusegrupp Klassifikaator Nõustamise vanusegrupp
nõustamise vanusegrupp - kui vanusegrupp on määratud, siis läheb vastav nõustamise teema lapse tervisekontrollikaardile vastavasse vanusegruppi
Observation liik Klassifikaator Observation liik
CDA dokumendis <Observation><code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Olulised kirurgilised protseduurid Klassifikaator Olulised kirurgilised protseduurid
Olulised kirurgilised protseduurid NCSP koodide alusel (aorto-koronaarsed šunteerimised - FN, kardiostimulaatori paigaldus FPE, FPF, FPG, südame ja kopsude transplantatsioon FQ, neerutransplantatsioon KAS, maksatransplantatsioon JJC, suurte liigeste endoproteesimine NFB, NFC, NGB, NGC, NBB, NBC, kohleaarimplantatsioon DFE).
Koostatud vastavalt dokumendile http://www.e-tervis.ee/images/stories/dokumendid/digihaigusloo teatis.doc
Olulised kroonilised haigused Klassifikaator Olulised kroonilised haigused
Aegkriitiliste andmete teatises kajastatud olulised kroonilised haigused (diabeet (E10-E14), epilepsia (G40), hüpertoonia (I10-I15),
äge ja korduv müokardiinfarkt (I21-I22), krooniline neerupuudulikkus (N18) ja krooniline makspuudulikkus (K72), bronhi ja kopsu pahaloomuline kasvaja (C34), astma (J45-J46), hemofiilia (D65-D67),
skisofrenia (F20), psühhoaktiivseteainete tarbimisest tingitud psüühika – ja käitumishäire (F10-F19)
Organisatsiooni liik Klassifikaator Organisatsiooni liik
Digiloo sõnumites <Organization><interpretationCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Ortodontilise ravi motivatsioon Klassifikaator Ortodontilise ravi motivatsioon
põhimõiste: patsiendi ootus ortodontilisest ravist;valitakse vastavalt kas: 1 - patsient soovib ravi; 2 - patsient kahtleb ravis; 3 - patsient ei soovi ravi;
Ortodontilise või hambaravi lõpetamise põhjus Klassifikaator Ortodontilise või hambaravi lõpetamise põhjus
täidetakse Hambarvi- või Ortodontilise üldteatises vastava haigusjuhtumi lõpetamise korral, ravijuhtumi lõpetamise põhjused on loetletud järgmiselt: 1 - palneeritud ravi on lõpetatud; 2- ravi ei toimunud, ainult konsultatsioon; 3 - ravi peatatud , patsiendil tekkinud komplikatsioonide tõttu; 4 - ravi peatatud, patsiendi soovil; 5 - ravi katkestatud, patsient ei ilmu kohale
Osaluse liik Klassifikaator Osaluse liik
Digiloo XML sõnumites <Guardian><code> või <AssosiatedEntity><code> elementides vastavalt standardis määratud reeglitele
Otsuse tüüp Klassifikaator Otsuse tüüp
Digiloo XML sõnumis <Observation><interpretationCode> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Parenteraalse nakatumise viis Klassifikaator Parenteraalse nakatumise viis
NAKIS. võimalikud parenteraalse nakatumise viisid: hemofiiliahaige nakatumine verekomponentide ülekande kaudu; meditsiiniline protseduur, mille käigus katkes kudede terviklikkus; vere/verekomponentide/plasma ülekanne (va hemofiiliahaige); ühise süstimisvarustuse/süsteaine kasutus; muu - täpsustada
Patsiendi eestkostja ja usaldusisiku konfidentsiaalsus Klassifikaator Patsiendi eestkostja ja usaldusisiku konfidentsiaalsus
Digiloo dokumendi edastamise sõnumis metaandmetes <confidentialityCode><translation> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Patsiendi kontaktisikute liigid Klassifikaator Patsiendi kontaktisikute liigid
DL - patsiendi üldandmed.
Patsiendi pöördumise viis Klassifikaator Patsiendi pöördumise viis
DL – epikriisid. Patsiendi pöördumise viis (kiirabiga, tuli ise, saatekirjaga, politseiga ja võrdsustatud asutus, muu; muu puhul tekstiline täpsustus) Tervishoiuteenuse osutaja poole.
Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel Klassifikaator Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel
DL - epikriisid(statsionaarse haigusloo puhul). Patsiendi seisund haiglast väljakirjutamisel.
Patsiendi üldandmete allikas Klassifikaator Patsiendi üldandmete allikas
Digiloo XML sõnumites <AssignedEntity><id> või <DataSource><value> elementides vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Pensioni liik Klassifikaator Pensioni liik
Patsiendi võimalikud pensioni liigid vastavalt kehtivale seadusandlusele on järgmised: 1 - vanaduspension, 2 - töövõimetuspension, 3 - toitjakaotuspension; 4 - rahvapension.
Pere olukord Klassifikaator Pere olukord
pere olukord - lapse pere olukord tervisekontrolli kaardil
Perinataalsurm Klassifikaator Perinataalsurm
DL - arstlik surmateatis. Perinataalsurma jaotus - antenataalne, intranataalne, varajane neonataalsurm, surm saabus teadmata ajal.
Personaalse seose liik Klassifikaator Personaalse seose liik
Digiloo nõusolekute registris ja Digiloo XML sõnumites <PersonalRelationship><code> ja <DataSource><value> elementides vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Pildiviida alamtüüp Klassifikaator Pildiviida alamtüüp
Digipildi ligipääsunumbri struktuuri osa - modaliteedi tähistus.
Poliisi liik Klassifikaator Poliisi liik
Digiloo XML sõnumis <PolicyOrAccount><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Potirežiim Klassifikaator Potirežiim
Tervise kontrollikaart arengu teatis - potirežiim
Proovimaterjali adekvaatsus Klassifikaator Proovimaterjali adekvaatsus
e-Labori projekti loend. Kasutatakse proovimaterjali labori nõuetele vastavuse kirjeldamiseks.
Proovimaterjali tüüp meditsiinilaborites Klassifikaator Proovimaterjali tüüp meditsiinilaborites
Meditsiinilaboris analüüsitavate ainete, proovide ja materjalide loetelu.
Proovimaterjali uuringu paige Klassifikaator Proovimaterjali uuringu paige
e-Labori projekti loend. Uuringu paikmete loetelu laboratoorsete ja patoloogiliste uuringute korral.
Proovinõu tüüp Klassifikaator Proovinõu tüüp
e-Labori projekti loend. Kasutatakse labori ja patoloogia erialal, proovinõu tüübi kirjeldamisel.
Protseduuri tüüp Klassifikaator Protseduuri tüüp
Digiloo XML sõnumis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Psühhosotsiaalne taust ja areng Klassifikaator Psühhosotsiaalne taust ja areng
Lapse psühhosotsiaalne taust ja areng tervisekontrolli kaardil
Pubitaalkarvastik Klassifikaator Pubitaalkarvastik
DL - lapse arengulugu. Tanneri skaala poiste ja tüdrukute areng - pubitaalkarvastik.
Puude raskusaste Klassifikaator Puude raskusaste
Puude raskusastmed on: keskmine puue; raske puue; sügav puue;
Päringu staatus Klassifikaator Päringu staatus
Digiloo päringu ja päringu vastuste XML sõnumites <QueryByParameter><statusCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Päringu vastuse kood Klassifikaator Päringu vastuse kood
Digiloo XML päringu vastuste sõnumites <QueryAck><queryResponseCode> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Pöördumise plaanilisus_erakorralisus Klassifikaator Pöördumise plaanilisus_erakorralisus
DL - epikriisid. Patsiendi pöördumine Tervishoiuteenuse osutaja poole plaaniliselt, vältimatult või erakorraliselt.
RHK-10 Klassifikaator RHK-10
RHK-10 on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon.
RTK Klassifikaator Riikide ja territooriumide klassifikaator
Riikide ja territooriumide klassifikaator on välja töötatud rahvusvahelise standardi ISO 3166 alusel. Klassifikaatoris on toodud riikide ja territooriumide eestikeelsed nimetused tähestikulises järjestuses. Igale riigile ja territooriumile on omistatud kahe- ja kolmekohalised tähtkoodid ning kolmekohaline numberkood. Selgitustes on esitatud geograafiliselt lahus seisvate alade loend; sinna on lisatud ka maanimede koostisosade nimesid.
Radioloogiline meetod Klassifikaator Radioloogiline meetod
radioloogiline meetod on seotud kehapaikme koodistikuga (1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.80) ja radioloogiliste uuringute loeteluga (uuringukood) (1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.82) on koostatud uuringu tellimiseks
Radioloogiline uuring Klassifikaator Radioloogiline uuring
Radioloogiliste uuringute loetelu (uuringukood)(uuringukood tellimiseks),
on seotud Kehapaikme koodistikuga (1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.80) ja
Radioloogiliste meetoditega (1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.86)
Radioloogilise uuringu tulemus Klassifikaator Radioloogilise uuringu tulemus
Radioloogilise uuringu tulemuste kirjelduste loetelu.
Rahvused Klassifikaator Rahvused
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on toodud võimalikud rahvused.
Ravikindlustuse omadus Klassifikaator Ravikindlustuse omadus
Eesti haigekassa poolt kehtestatud ravikindlustuse tekke omadused, kus on 1 - töötajana kindlustatud, 2 - vanaduspensionärina kindlustatud, 3 - töövõimetuspensionärina kindlustatud.
Ravil viibimine (Encounter) Klassifikaator Ravil viibimine (Encounter)
Digiloo XML sõnumis <Encounter><code> elemendis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Ravimi andmete tüüp Klassifikaator Ravimi andmete tüüp
Digiloo XML sõnumis <substanceAdmistration><code> elemendis vastavalt Digiloo standardites määratud reeglitele
Ravimvormid Klassifikaator Ravimvormid
DL-epikriisi ja digitaalse retsepti koostamisel arsti poolt valitav ordineeritava ravimi tunnus.
Reesusvererühmad Klassifikaator Reesusvererühmad
DL - aegkriitilised andmed, epikriisid, saatekiri. Reesusvererühmad - vererühmasüsteem, mille D-antigeeni põhjal jaotatakse inimesed reesuspositiivseteks (Rh+) ja reesusnegatiivseteks (Rh-).
Relvaloa meditsiinilised piirangud Klassifikaator Relvaloa meditsiinilised piirangud
eTõendi proekti loend, käsitleb Relvaloa saamise meditsiinilised piirangud.
Retensiooni aparaadi tüüp Klassifikaator Retensiooni aparaadi tüüp
valitakse vastavalt Retensiooni aparaadi tüüp, kui ta on paigaldatud patsiendile; 1 - püsiv retensiooni aparaat; 2 - eemaldatav retensiooni aparaat;
Rinnanäärme histoloogia tulemus Klassifikaator Rinnanäärme histoloogia tulemus
e-Labori projekti loend. Rinnanäärme histoloogilise uuringu tulemuste kirjelduste loetelu.
Rinnapiima söötmise viisid Klassifikaator Rinnapiima söötmise viisid
DL - lapse arengulugu. Rinnapiima söötmise viisid.
Ruumipuudus või ruumi ülejääk hambakaares Klassifikaator Ruumipuudus või ruumi ülejääk hambakaares
Ruumipuuduse või ruumi ülejäägi hinnangud patsiendi hambakaares; hambakaare ruumi puuduse või ülejäägi hinnangud: 1 - väike (< 3mm); 2 - keskmine (3-5mm); 3 - suur (> 8mm)
ST_eesnääre Klassifikaator ST_eesnääre
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- eesnäärme pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_emakakael Klassifikaator ST_emakakael
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- emakakaela pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_emakakeha Klassifikaator ST_emakakeha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- emakakeha pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_huul_suuõõs Klassifikaator ST_huul_suuõõs
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- huule ja suuõõne pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_häbe Klassifikaator ST_häbe
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- häbeme pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_kilpnääre, papillaarne või follikulaarne 45 aastasel või vanemal ja medullaarne vähk Klassifikaator ST_kilpnääre, papillaarne või follikulaarne 45 aastasel või vanemal ja medullaarne vähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kilpnäärme papillaarse või
follikulaarse ja medullaarse vähkkasvaja staadiumid (45 aastasel või vanemal
isikul).
ST_kilpnääre, papillaarne või follikulaarne alla 45 aastasel Klassifikaator ST_kilpnääre, papillaarne või follikulaarne alla 45 aastasel
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kilpnäärme papillaarse või
follikulaarse vähkkasvaja staadiumid (alla 45 aastasel isikul).
ST_kilpnääre-anaplastiline vähk Klassifikaator ST_kilpnääre-anaplastiline vähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kilpnäärme anaplastiline vähkkasvaja
staadiumid.
ST_kliiniline naha melanoom Klassifikaator ST_kliiniline naha melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- naha pahaloomulise pingmentkasvaja
(melanoomi)kliinilised staadiumid.
ST_kops Klassifikaator ST_kops
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kopsu pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_kusepõis Klassifikaator ST_kusepõis
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kusepõie pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_kusiti Klassifikaator ST_kusiti
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kusiti pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_käär- ja pärasool Klassifikaator ST_käär- ja pärasool
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- käär- ja pärasoole pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_kõhunääre Klassifikaator ST_kõhunääre
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõhunäärme pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_kõri Klassifikaator ST_kõri
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõri pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_luu Klassifikaator ST_luu
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- luu pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_lümfikoe kasvajad Klassifikaator ST_lümfikoe kasvajad
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- lümfikoe pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_magu Klassifikaator ST_magu
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- mao pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_maks Klassifikaator ST_maks
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- maksa pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_maksa-kõhunäärme ampull Klassifikaator ST_maksa-kõhunäärme ampull
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- maksa-kõhunäärme ampulli kasvaja
staadiumid.
ST_munajuha Klassifikaator ST_munajuha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munajuha pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_munand Klassifikaator ST_munand
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munandi pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_munasari Klassifikaator ST_munasari
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munasarja pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_nahavähk Klassifikaator ST_nahavähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- nahavähi staadiumid.
ST_neel-ninaneel Klassifikaator ST_neel-ninaneel
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neelu-ninaneelu pahaloomulise
kasvaja staadiumid.
ST_neel-suuneel, hüpofaarünks Klassifikaator ST_neel-suuneel, hüpofaarünks
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neelu-suuneelu ja
hüpofaarünksi pahaaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_neer Klassifikaator ST_neer
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neeru pahaloomulise kasvaja
staadiumid.
ST_neeruvaagen ja kusejuha Klassifikaator ST_neeruvaagen ja kusejuha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neeruvaagna ja kusejuha
pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_ninakõrvalurked Klassifikaator ST_ninakõrvalurked
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- ninakõrvalurke pahaloomulise
kasvaja staadiumid.
ST_patoloogiline naha melanoom Klassifikaator ST_patoloogiline naha melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- naha pahaloomulise kasvaja (melanoomi)
patoloogilised staadiumid.
ST_peensool Klassifikaator ST_peensool
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- peensoole pahaloomulise kasvaja
staadiumid.
ST_pehmed koed-sarkoom Klassifikaator ST_pehmed koed-sarkoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pehmete kudede sarkoomi staadiumid.
ST_pleuramesotelioom Klassifikaator ST_pleuramesotelioom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pleuramesotelioomi staadiumid.
ST_pärakukanal Klassifikaator ST_pärakukanal
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pärakukanali pahaloomulise kasvaja
staadiumid.
ST_rind Klassifikaator ST_rind
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- rinna pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_sapiteed Klassifikaator ST_sapiteed
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- sapiteede pahaloomulise kasvaja
staadiumid.
ST_silmamunasoonkesta melanoom Klassifikaator ST_silmamunasoonkesta melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- silmamunasoonkesta pahaloomulise
pigmentkasvaja (melanoomi) staadiumid.
ST_suguti Klassifikaator ST_suguti
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- suguti pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_söögitoru Klassifikaator ST_söögitoru
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- söögitoru pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_süljenäärmed Klassifikaator ST_süljenäärmed
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- süljenäärme pahaloomulise kasvaja staadiumid.
ST_trofoblastilised kasvajad Klassifikaator ST_trofoblastilised kasvajad
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- trofoblastiliste kasvajate staadiumid.
ST_tupp Klassifikaator ST_tupp
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- tupe pahaloomulise kasvaja staadiumid.
Seksuaalsel teel nakatunu nakkusallika riskirühma kuulumine Klassifikaator Seksuaalsel teel nakatunu nakkusallika riskirühma kuulumine
NAKIS. Võimalikud seksuaalsel teel nakatunu nakkusallika riskirühmad on: hemofiiliahaige; mehega seksiv mees; prostitutsiooni kaasatu; süstiv narkomaan; muu - täpsustada
Sektsiooni kodeering Klassifikaator Sektsiooni kodeering
CDA XML sõnumis <Section>.<code> elemendis vastavalt Digiloo standardis määratud reeglitele
Sotsiaalmajanduslik seisund Klassifikaator Sotsiaalmajanduslik seisund
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on kirjeldatud erinevad sotsiaalmajanduslikud seisundid.
Stigmad Klassifikaator Stigmad
Tervise kontrollikaart arengu teatis - stigmade (mikroanomaaliate) olemasolu
Sugu Klassifikaator Sugu
Patsiendi sugu (M - mees, N - naine)
Suguhaiguste levikutee Klassifikaator Suguhaiguste levikutee
NAKIS. Võimalikud suguhaiguste levikutee on: heteroseksuaalne; homoseksuaalne; muu; teadmata.
Surmapõhjuse määramise alus Klassifikaator Surmapõhjuse määramise alus
DL - arstlik surmateatis, lahangu protokolli väljavõte. Surmapõhjuse määramise alused.
Sündimiskoht Klassifikaator Sündimiskoht
DL - sünnikaart. Vastsündinu sündimiskoht.
Sündmuse liik (Act) Klassifikaator Sündmuse liik (Act)
Digiloo sõnumis <Act>.<code> elemendis vastavalt standardis määratud reeglitele
Sünnituse tulem Klassifikaator Sünnituse tulem
DL - sünnikaart. Sünnituse tulem.
Sünnituse valutustamine Klassifikaator Sünnituse valutustamine
DL - sünniepikriis. Sünnituse valutustamine.
TNM kliiniline Klassifikaator TNM kliiniline
UICC TNM-is kirjeldatud paikmete pahaloomuliste kasvajate kliinilised TNM-d.
TNM_eesnääre Klassifikaator TNM_eesnääre
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- eesnäärme pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_eesnäärme transitoorrakuline vähk Klassifikaator TNM_eesnäärme transitoorrakuline vähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- eesnäärme transitoorrakulise
vähkkasvaja TNM.
TNM_emakakael Klassifikaator TNM_emakakael
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- emakakaela pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_emakakeha Klassifikaator TNM_emakakeha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- emakakeha pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_huul_suuõõs Klassifikaator TNM_huul_suuõõs
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- huule ja suuõõne pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_häbe Klassifikaator TNM_häbe
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- häbeme pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kilpnääre kõik, v.a anaplastiline vähk Klassifikaator TNM_kilpnääre kõik, v.a anaplastiline vähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kilpnäärme kõikide teiste pahaloomuliste
kasvajate TNM, v.a anaplastiline vähk.
TNM_kilpnääre-anaplastiline vähk Klassifikaator TNM_kilpnääre-anaplastiline vähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kilpnäärme anaplastilise vähkkasvaja TNM.
TNM_kops Klassifikaator TNM_kops
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kopsu pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kusepõis Klassifikaator TNM_kusepõis
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kusepõie pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kusiti Klassifikaator TNM_kusiti
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kusiti pahaloomulise kasvaja TNM.
(esmane pahaloomuline kasvaja meestel ja naistel).
TNM_käär- ja pärasool Klassifikaator TNM_käär- ja pärasool
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- käär- ja pärasoole pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kõhunääre Klassifikaator TNM_kõhunääre
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõhunäärme pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kõri-häälekõri Klassifikaator TNM_kõri-häälekõri
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõri pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kõri-häälekõrialumik Klassifikaator TNM_kõri-häälekõrialumik
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõri-häälekõrialumiku pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_kõri-häälekõriülemik Klassifikaator TNM_kõri-häälekõriülemik
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- kõri-häälekõriülemiku (supraglottis) pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_luu Klassifikaator TNM_luu
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- luu pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_magu Klassifikaator TNM_magu
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- mao pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_maks Klassifikaator TNM_maks
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- maksa pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_maksa-kõhunäärme ampull Klassifikaator TNM_maksa-kõhunäärme ampull
Digitaalsetes meditsiinilises dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne epikriis,
päevaravi ja päevakirurgia epikriis)maksa-kõhunäärme ampull kasvaja TNM-id.
TNM_munajuha Klassifikaator TNM_munajuha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munajuha pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_munand Klassifikaator TNM_munand
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munandi pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_munasari Klassifikaator TNM_munasari
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- munasarja pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_naha melanoom Klassifikaator TNM_naha melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- naha pahaloomulise pigmentkasvaja (melanoomi)TNM.
TNM_nahavähk Klassifikaator TNM_nahavähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- nahavähi TNM.
TNM_neel-alaneel Klassifikaator TNM_neel-alaneel
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neelu-alaneelu pahaloomulise
kasvaja TNM.
TNM_neel-ninaneel Klassifikaator TNM_neel-ninaneel
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neelu-ninaneelu pahaloomulise
kasvaja TNM.
TNM_neel-suuneel Klassifikaator TNM_neel-suuneel
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neelu-suuneelu ja pahaaloomulise kasvaja TNM.
TNM_neer Klassifikaator TNM_neer
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neeru pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_neeruvaagen ja kusejuha Klassifikaator TNM_neeruvaagen ja kusejuha
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- neeruvaagna ja kusejuha
pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_ninakõrvalurked-ninaõõs ja sõelluu-urge Klassifikaator TNM_ninakõrvalurked-ninaõõs ja sõelluu-urge
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- ninakõrvalurge-ninaõõne ja sõelluu-urge pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_ninakõrvalurked-ülalõuaurged Klassifikaator TNM_ninakõrvalurked-ülalõuaurged
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- ninakõrvalurked-ülalõuaurge pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_peensool Klassifikaator TNM_peensool
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- peensoole pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_pehmed koed-sarkoom Klassifikaator TNM_pehmed koed-sarkoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pehmete kudede sarkoomi TNM.
TNM_pisaranäärmevähk Klassifikaator TNM_pisaranäärmevähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pisaranäärmevähkkasvaja TNM.
TNM_pleuramesotelioom Klassifikaator TNM_pleuramesotelioom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pleuramesotelioomi TNM.
TNM_pärakukanal Klassifikaator TNM_pärakukanal
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- pärakukanali pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_retinoblastoom Klassifikaator TNM_retinoblastoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- retinoblastoomi TNM.
TNM_rind Klassifikaator TNM_rind
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- rinna pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_ripskeha ja soonkesta melanoom Klassifikaator TNM_ripskeha ja soonkesta melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- ripskeha ja soonkesta pahaloomulise
pigmentkasvaja (melanoomi) TNM.
TNM_sapipõis Klassifikaator TNM_sapipõis
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- sapipõie pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_sapiteed Klassifikaator TNM_sapiteed
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- sapiteede pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_silma sidekesta kartsinoom Klassifikaator TNM_silma sidekesta kartsinoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- silma sidekesta kartsinoomi TNM.
TNM_silma sidekesta melanoom Klassifikaator TNM_silma sidekesta melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- silma sidekesta pahaloomulise
pigmentkasvaja (melanoomi)TNM.
TNM_silmakoopa sarkoom Klassifikaator TNM_silmakoopa sarkoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- silmakoopa sarkoomi TNM.
TNM_silmalauvähk Klassifikaator TNM_silmalauvähk
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- silmalauvähi TNM.
TNM_suguti Klassifikaator TNM_suguti
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- suguti pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_söögitoru alumine rinnaosa Klassifikaator TNM_söögitoru alumine rinnaosa
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- söögitoru alumise rinnaosa pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_söögitoru keskmine rinnaosa Klassifikaator TNM_söögitoru keskmine rinnaosa
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- söögitoru keskmise rinnaosa pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_söögitoru ülemine rinnaosa Klassifikaator TNM_söögitoru ülemine rinnaosa
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- söögitoru ülemise rinnaosa pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_süljenäärmed Klassifikaator TNM_süljenäärmed
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- süljenäärme pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_trofoblastilised kasvajad Klassifikaator TNM_trofoblastilised kasvajad
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- trofoblastiliste kasvajate TNM.
TNM_tupp Klassifikaator TNM_tupp
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- tupe pahaloomulise kasvaja TNM.
TNM_vikerkesta melanoom Klassifikaator TNM_vikerkesta melanoom
Digitaalsetes meditsiinilistes dokumentides (haigusloo epikriis, ambulatoorne
epikriis, päevaravi ja päevakirurgia epikriis)- vikerkesta pahaloomulise pigmentkasvaja (melanoomi) TNM.
Tegelik perekonnaseis Klassifikaator Tegelik perekonnaseis
Meditsiiniline dokumentatsioon ehk Digitaalse Terviseloo - patsiendi üldandmed.
Loendis on kirjeldatud tegeliku perekonnaseisu liigendus.
Teovõime Klassifikaator Teovõime
Patsiendi teovõime. Vastavalt Rahvastikuregistri andmetele
on võimalikud väärtused: ei - piiratud teovõimega, jah - teovõimeline.
Terviseharjumused Klassifikaator Terviseharjumused
Lapse terviseharjumused tervisekontrolli kaardil
Tervisetoendi staatus Klassifikaator Tervisetõendi staatus
Tervisetõendi äriline staatus (staatus, mida näidatakse kasutajale ja mida kasutatakse tervisetõendite TIS-st pärimisel).
Tervisetõendi otsuse kasutusala Klassifikaator Tervisetõendi otsuse kasutusala
Tervisetõendi otsus määratkse kasutusalast sõltuvalt.
Tervisetõendi saaja Klassifikaator Tervisetõendi saaja
eTõendi projekti loend Tervisetõendi saaja asutuste loetelu.
Näiteks: Maanteeamet [ARIS] on üks tervisetõendi saaja, kellel on õigus pärida isiku tervisetõendit TIS-st.
Tervishoiuteenuse liik Klassifikaator Tervishoiuteenuse liik
Dokumendi väljavõtte päringud - lisatud võimalus pärida klassifikaatori "Tervishiuteenuse liik" järgi visiite ja hospitaliseerimisi.
Tervishoiutöötaja roll Klassifikaator Tervishoiutöötaja roll
Digiloo sõnumites <Performer>.<modeCode> elemendis vastavalt standardite reeglitele
Tervishoiutöötaja tüüp Klassifikaator Tervishoiutöötaja tüüp
Digiloo sõnumites <AssignedEntity><code> või <AssignedAuthor><code> elementides vastavalt standardites määratud reeglitele
Tööst olenevad ohutegurid Klassifikaator Tööst olenevad ohutegurid
Rasedakaart - raseda töökohast olenevad ohutegurid: füüsikalised, keemilised, bioloogilised,
füsioloogilised ja psüholoogilised, ja kantserogeenset ja mutageenset ohtu põhjustavad tööprotsessid
Töövõimetuslehe liik Klassifikaator Töövõimetuslehe liik
DL - epikriisid, võimalikud töövõimetuslehe liigid
UICC TNM Klassifikaator UICC TNM
UICC - international union against cancer
http://www.uicc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=14275&Itemid=197
http://www.kliinikum.ee/ho/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=150
Usaldusisiku volituse ulatus Klassifikaator Usaldusisiku volituse ulatus
Usaldusisiku volitamise tahteavalduses määratav usalduse ulatus (vaatamise või muutmise õigus).
Uuringu vanusegrupp Klassifikaator Uuringu vanusegrupp
uuringu vanusegrupp- kui vanusegrupp on määratud, siis läheb mõõtetulemus lapse tervisekontrollikaardile vastavasse vanusegruppi
Uuringute paikmed Klassifikaator Uuringute paikmed
Digipiltide uuringute paikmed, aluseks on võetud NCSP kehapaikmete 1 ja 2 aste jaotus,
lisatud juurde radioloogilistes uuringutes spetsifitseeritud kehapaikmete osad.
Vaimne taust ja areng Klassifikaator Vaimne taust ja areng
lapse vaimne taust ja areng tervisekontrolli kaardil
Vastsündinu ajalisus Klassifikaator Vastsündinu ajalisus
DL - sünnikaart. Vastsündinu ajalisus on : ajaline, enneaegne ja ülekantud.
Vastsündinu asfüksia markerid Klassifikaator Vastsündinu asfüksia markerid
DL - sünniepikriis. Vastsündinu asfüksia markerid - pH ja laktaadi näitajad nabaarteri või nabaveeni verest.
Vastsündinu ja imiku toit Klassifikaator Vastsündinu ja imiku toit
DL - lapse arengulugu. Võimalikud vastsündinu/imiku toidud on: rinnapiim; imiku piimasegu; segatoit (rinnapiim+imiku piimasegu) (alamliigid: rinnapiima rohkem kui 50% ööpäevas, rinnapiima vähem kui 50% ööpäevas); lisatoit "imiku toidu kirjeldus" (alamliigid: juurvili, puuvili, mahl, puder, liha); imiku ravitoit (meditsiinilistel näidustustel kasutatav eritoit) ; lehmapiim; muu
Vastsündinu ja imiku väljaheide Klassifikaator Vastsündinu ja imiku väljaheide
DL - lapse arengulugu. Võimalikud vastsündinu ja imiku väljaheite iseloomustused on: mekoonium, ülemineku roe, kollakas, muu.
Vastsündinu naha ja limaskestade värvus Klassifikaator Vastsündinu naha ja limaskestade värvus
DL - sünniepikriis. Võimalikud vastsündinu naha ja limaskestade värvuse variandid on: roosa; kahvatu; ikteeriline (alamliigid: kergelt ikteeriline, tugevalt ikteeriline); tsüanootiline (alamliigid: üldine tsüanoos, perioraalne tsüanoos, akrotsüanoos).
Vastsündinu naha seisund Klassifikaator Vastsündinu naha seisund
DL - sünniepikriis, sünnikaart. Vastsündinu naha seisundite kirjeldus.
Vastsündinu või imiku lihastoonus Klassifikaator Vastsündinu või imiku lihastoonus
DL - Sünnikaart, lapse arengulugu. Võimalikud vastsündinu või imiku lihastoonuse seisundid on: lihastoonus normis, hüpotoonia - langenud, lihastoonus tõusnud, muu.
Vastsündinu või imiku üldseisund Klassifikaator Vastsündinu või imiku üldseisund
DL - sünniepikriis, sünnikaart, lapse arengulugu. Vastsündinu või imiku üldseisundite loetelu.
Vastunäidustused hamba- või ortodontia ravile Klassifikaator Vastunäidustused hamba- või ortodontia ravile
märgitakse vastunäidustesed (üks või mitu), mis takistavad patsiendile kohese hamba- või ortodontilist ravi osutamist : 1- juurte resorptsioon ; 2- allergia; 3- vaimne tasakaalustus; 4- hulgikaaries (ortodontilise ravi puhul); 5- parodondihaigused (ortodontilise ravi puhul); muu - täpsustav tekst .
Vererühmad Klassifikaator Vererühmad
DL - aegkriitilised andmed, epikriisid, saatekirjad. Vererühmade loetelu.
Viidaregistri kande tüüp Klassifikaator Viidaregistri kande tüüp
Digiloo infosüsteemi viidaregistris ning Digiloo päringute sõnumites ja päringute vastuste sõnumites <queryByParameter>.<serviceEventCode>.<value> elemendis.
[päringu vastuse viidad, päringu viidad ja väljavõtete viidad, ehk viidaregistri kanded]
Viirusanalüüsi vastus Klassifikaator Viirusanalüüsi vastus
e-Labori projekti loend
Visiidi liigid Klassifikaator Visiidi liigid
DL - ambulatoorne epikriis. Ambulatoorsete visiitide liigid.
Visiidi tüüp Klassifikaator Visiidi tüüp
DL - ambulatoorne epikriis. Visiidi tüüpide loetelu.
Volitatud töötaja volituse liik Klassifikaator Volitatud töötaja volituse liik
Digiloo standardis on järgmised dokumendi volituse liigid: lihtkirjalik ja notariaalselt tõendatav.
on kasutatud mallides: Volitatud töötaja volitus, v1; Volitatud töötaja volitus logi päringu vastuses, v1.
Voodiprofiilid Klassifikaator Voodiprofiilid
Haiglates kasutatavad voodiprofiilid.
Väljastatud tõendid Klassifikaator Väljastatud tõendid
DL - epikriisid. Patsiendi kohta on väljastatud järgmised tõendid (teatis koolile, lasteaiale, liiklusõnnetusest, tööõnnetusest, teatis nakkushaiguse kohta jne.)
Võimalikud komplikatsioonid Klassifikaator Võimalikud komplikatsioonid
märgitakse teatud probleemid, mis võivad tekkida patsiendil ortodontiliste ravi osutamise jooksul : 1- hügieen; 2 - juurte resorptsioon ; 3- ravi kestvus; 4- muu(täpsustav tekst).
Võimalikud vastunäidustused Klassifikaator Võimalikud vastunäidustused
Tervisetõendi otsust mõjutavad võimalikud vastunäidustused (haiguste loend RHK-10 järgi).
e-Kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õigused Klassifikaator e-Kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi õigused
e-Kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi kasutajatele on võimalik määrata õigused, mis on loetletud selles klassifikaatoris
määratakse vastavalt e-Kiirabikaardi infosüsteemi kesksüsteemi kasutajatele määratud rollidele
e-Kiirabikaardi infosüsteemi kindlad rollid Klassifikaator e-Kiirabikaardi infosüsteemi kindlad rollid
e-Kiirabikaardi infosüsteemi kasutajate rollide nimekiri
vastavalt nimekirjale määratakse e-Kiirabikaardi IS kasutajate rollid
Üldine füsioloogiline areng Klassifikaator Üldine füsioloogiline areng
vaadeldakse patsiendi üldist füsioloogilist arengu vastavust tema vanusele; eakohaselt arenenud isik; alaarenenu - isik, kelle füüsiline areng on peetunud või häirunud kaasasündinud või arenemisperioodil omandatud haiguse, häire või vigastuse tõttu;
Üldmotoorika Klassifikaator Üldmotoorika
Tervise kontrollikaart arengu hindamise teatis - lapse üldmotoorika areng. Koostatud "Lapse uurimise põhitõed" raamatu alusel, autorid - Eha Kallas, Oivi Uibo,Tiina Talvik
Ülemiste intsisiivide ja ülahuule suhe naeratades Klassifikaator Ülemiste intsisiivide ja ülahuule suhe naeratades
märgitakse patsiendi ülemiste intsisiivide asendi ülahuule suhtes naeratades: 1- paljastuvad hambad; 2- paljastuvad igemed
Ülemiste intsisiivide ja ülahuule suhe puhkeasendis Klassifikaator Ülemiste intsisiivide ja ülahuule suhe puhkeasendis
märgitakse patsiendi ülemiste intsisiivide asendi ülahuule suhtes: 1- huule joonel; 2- ülespoole; 3- allapoole.